Değerlendirme

Değerlendirme

· Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Her bir proje öncelikle ‘’Bilim ve Danışma Kurulu’’ tarafından puanlama yöntemiyle değerlendirmeye alınacaktır.

· Değerlendirme formunda bulunan kriterlere göre değerlendirme gerçekleştirilecektir.

· Ödül alacak proje önerileri,1.aşamada ‘’Bilim, Danışma Kurulu’’ tarafından puanlanacak ve 2. Aşamada ‘’Yürütme Kurulu’’ tarafından onaylanacaktır.

· Yürütme Kurulu Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde her bir kategoride kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarlarına göre değiştirme hakkına sahiptir