• Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Her bir proje öncelikle ‘’Bilim ve Danışma Kurulu’’ tarafından puanlama yöntemiyle değerlendirmeye alınacaktır.
  • Değerlendirme formunda bulunan kriterlere göre değerlendirme gerçekleştirilecektir.
  • Ödül alacak proje önerileri, 1.aşamada ‘’Bilim, Danışma Kurulu’’ tarafından puanlanacak ve 2. Aşamada ‘’Yürütme Kurulu’’ tarafından belirlenecektir.
  • Yürütme Kurulu Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde her bir kategoride kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarlarına göre değiştirme hakkına sahiptir.