Katılım Koşulları

Katılım Koşulları

Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği 26-27 Mayıs 2022 tarihi’ nde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Binası’nda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda belirlenen katılım koşulları aşağıdaki yer almaktadır.

1- Proje Pazarı Etkinliğine katılım ücretsizdir.

2- Proje önerilerinde sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

3- Proje önerileri, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kategoriler kapsamında değerlendirilecektir. Etkinlik kapsamında belirlenen kategoriler;

+ Tarım, Kimya, Çevre, Biyoteknoloji (Tarımsal ve Hayvansal), Gıda

+ Enerji, Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim ve Yapay Zekâ

+ Sağlık ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetik

4- Proje önerisinin yanlış kategoriye kaydedilmesi halinde, proje değerlendirme dışı kalacaktır. Kayıt esnasında yapılan hatalardan Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- Antalya Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine, akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışman hocaları ile birlikte ya da izinleri dâhilinde katılım gerçekleştirebileceklerdir) sanayiciler, profesyonel olarak bu alanlarla ilgilenenler ile profesyonel şirketlerde çalışanlar, bireysel ve ekip olarak katılım sağlayabilir. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi proje yürütücüsü olmalıdır.

6- Proje Pazarı Etkinliğini düzenleyen ve finanse eden Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüdür. Bölge Müdürlüğü Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği’nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergileme haklarına süresiz sahip olacaktır.

7- Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen tüm proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarında, Antalya OSB’yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamlarda, medya, reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri gibi benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

8- Proje Pazarı etkinliğine daha önce farklı proje pazarlarında sergilenmiş projeler katılabilir fakat ödül almış projelere tekrar ödül verilmez. Daha önce Antalya OSB Proje Pazarı etkinliğinde sunulmuş projeler tekrar sunulamaz. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Bu gibi durumların tespiti halinde proje sahibi yarışmadan diskalifiye edilir, diskalifiye edilenlerden ödül kazananların ödülü geri alınır.

9- Projelerin katılımcı/katılımcılara ait olmaması vb. durumlardan doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Yaşanabilecek ihmallerden Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- Etkinliğe Antalya dışından katılım sağlayanların seyahat, konaklama vb. masraflarının 500 TL’ye kadar olan kısmı, proje önerisinin Yürütme Kurulu tarafından onaylanması halinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. (Etkinliğe birden fazla proje ile katılan kişi veya kişilere 1 kişilik ödeme yapılacaktır.)

11- Antalya Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine katılanlar, yukarıda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.