Projeler

Seralarda Hastalık ve zararlılarla mücadele için UVC Işını Makinesi

AHMET KÜRKLÜ

Projede, topraksız seralarda sıklıkla görülen mantari, bakteriyel ve virütik hastalıkların Kimyasal yöntemler yerine, kalıntı bırakmayan Ultraviyole ışınlarının (UV) C bandını kullanarak mücadele edilmesine yarayacak bir makine sistemi geliştirilmiştir. Proje üniversite-BAP tarafından desteklenmiş olup, geliştirilen makine, seralardaki, belli hızda, raylar üzerinde veya toprakta sıra arasında gidip gelerek belli dozda (mJ/cm2) UVC verecek ve yarı-otonom hareket edecek şekilde imal edilmiştir.

Plazma Aktive Suyun Gübre Olarak Kullanımı

ALİ GÜLEÇ

Son yıllarda plazmaların suyla etkileşimi sonucu sularda yaptıkları değişiklikler tarım ve gıda alanlarında da dikkat çekmektedir. Atmosferik basınç plazma olarak da adlandırılan gaz deşarjları, içerdikleri reaktif oksijen ve nitrojen türleri sayesinde, uygulandıkları su içerisinde nitrat, nitrit, hidrojen peroksit gibi türlerin oluşmasını sağlamaktadırlar. Herhangi bir kimyasal kullanmadan elde edilebilecek nitratlı su alternatif bir gübre olarak kullanılabilir.

YIPRANMIŞ VE KULLANILMAYAN İTFAİYECİLİK BEZ HORTUMLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

ALİ TELLİ

Geri dönüşüm alanında yaptığımız yatırımlar ile doğa ve ülke ekonomisine yeni kazanımlar sağlıyoruz. Yıpranmış ve kullanılmayan bez hortumların geri dönüşüm merkezimize nakliyesini sağlıyor ve geri dönüşüm üretimini gerçekleştiriyoruz. Hem ülke ekonomisine yeni katma değerler yaratıyor hem de kullanım açısından şık ve farklı ürünler tasarlıyoruz. Alanında uzman tekstil ve tasarım kadromuzla, üretim tesislerimizde, çeşitli aksesuarlar, bardak altlığı gibi ürünleri hazırlıyoruz.

Chilocorus bipustulatus ve Rhyzobius lophanthae Predatör (Avcı) Uğur Böceği Türlerinin Çeşitli Besin Ortamlarında Yetiştirilmesi

ANIL BERKE YILMAZ

Çeşitli tarım ürünlerinde, özellikle turunçgillerde zarar oluşturan tüm kabuklubit türlerini, Chilocorus bipustulatus ve Rhyzobius lophanthae avcı Uğurböcekleri tarafından yenme sureti ortadan kaldırılmaktadır. Tarımda kimyasal kullanımına alternatif olan Biyolojik Mücadele etkin kılınacaktır. Projeye konu böceklerin yapay besin ortamlarında, laboratuvar koşullarında oburlaştırılarak daha fazla zararlı ile beslenmesi hedeflenemektedir. Böylece toprak, su, çevre korunmuş olacaktır.

Trabzon Hurmasında Burukluğun Giderilmesi İçin Yapılan Uygulamaların Pazarlama Sürecine Adaptasyonu

ARZU ŞEN

Trabzon Hurması tipik klimakterik bir meyve türüdür. Meyve kabuğu yeşil rengi kaybolup çeşide özgü rengi aldığı zaman, meyve eti sertken ağaç olumunda toplanır. Yeme olumuna gelmesi için bekleme sürecinde ya da muhafaza esnasında meyvenin yumuşamasından dolayı ticari değeri düştüğü için hasattan sonra mutlaka uygulama gerekmektedir. Bu çalışmada meyveler

Endüstri 4.0 Tabanlı Akıllı Sera Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi

AYÇA CANŞİ

Projenin odak noktası; Birkaç dakikada kurulabilen, düşük maliyetli ve cep telefonu kullanan herkes tarafından kolayca kurulabilen ve kullanılabilen (Kullanıcı Dostu ve Tak & Çalıştır) düşük maliyetli bir sera otomasyon sisteminin geliştirilmesidir. Bu ağ, bulut üzerinden bir Android uygulaması ile eşleştirilerek uzaktan kontrol edilebilen bir sisteme dönüştürülmüştür. Pazar, eski teknoloji otomasyon sistemlerinin ortalama fiyatının neredeyse %2'sine tekabül ediyor.

Kara Suyun Gri Suya Dönüşümü

AYSU GÜRMAN

Kirleticiliği çok yüksek olan kara suyun bertarafı, yurt içinde ve yurt dışında henüz tam anlamında sağlanamamaktadır. Anadolive olarak yaptığımız önceki projeler ve ekip yetkinliğimizle kara suyun gri suya dönüşümüyle ilgili ön fizibilite çalışmalarımız olumlu sonuçlanmıştır. Bu bağlamda yeni teknolojik çevreci yöntemlerle kara suyun gri suya dönüşerek yeniden sulama ve temizlikte kullanılması proje konusunu oluşturmaktadır.

Karanfil F1 Populasyonunda Fusarium Oxysporum F.Sp. Dianthi 'Nin 2 Nolu Irkına Dayanıklılığın QTL Haritalaması ve Dayanımı Yüksek Yerli Çeşit Islahı

AYŞE SERPİL KAYA

Karanfilde kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına neden olan en önemli patojen Fusarium oxysporum f.sp. dianthi 'dir. Projede fod 2 ye dayanıklı, verimli, kaliteli, tüketici isteklerini karşılayabilecek, piyasada tercih edilebilecek yerli çeşitlerin geliştirilmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Melezleme çalışmalarında yaklaşık 8000 adet genotip elde edilmiş, hastalık testlemeleri yapılmıştır. Projede, QTL haritalama çalışmaları devam etmektedir.

Klimatik Afet Similasyon Binası

BERİL YILDIRIM

Özet Toplumda ve özellikle küçük yaşlarda doğal afet farkındalığının oluşturulması, doğal afet sonuçlarının risklerini en aza indirme, tedbirli olma konusunda farkındalık yaratarak davranış kazandırma, farkındalık çalışmalarının yapılarak toplumun bilinçlenmesini ve riskleri en aza indirmek için eğitim içerikli çalışmalara ağırlık verilmesidir. Eğitim öğretim süreci boyunca okula başladıkları süreçten itibaren öğrencilerin ders kitaplarında ve uygulamalı olarak yapılacak çalışmalar.

DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİNDE KALİTE KAYIPLARININ ÖNLENMESİ/AZALTILMASI AMACIYLA ANTEP FISTIĞI DIŞ KABUĞUNDAN YENİLİKÇİ KRİYOPROTEKTAN ÜRETİMİ

BEYZANUR BAYRAKTAR

Dondurulmuş gıdalarda sıklıkla gözlenen kalite kusurlarını ve kayıplarını önlemeye yönelik kriyoprotektanlar, yenilikçi yaklaşım olarak görülmektedir. Proje kapsamında, dört farklı ekstraksiyon tekniği (konvansiyonel, mikrodalga, hidrotropik ve derin ötektik solvent) ve farklı işlem parametreleri ile Antep fıstığı dış kabuğundan yüksek saflıkta nanoselüloz kriyoprotektan üretimi gerçekleştirilecek ve Genetik Algoritma (GA) ile optimizasyonu sağlanacaktır.

Üre Gübresinin Kontrollü Salınımı İçin Kitosan Mikrokürelerinin Taşıyıcı Malzeme Olarak Hazırlanmasi

BİRSEN ÇİFTÇİ

Çalışma, sürekli fazda ve dağılmış fazda (CP/DP) hacim oranının ve karıştırma hızının verim, su absorpsiyonu, morfoloji yüzeyi ve kitosan mikroküresinden kümülatif nitrojen salınımı üzerindeki etkilerini araştırmayı hedeflemiştir.Çalışma sonunda verim

MOBİL UYGULAMA TABANLI BİTKİSEL ÜRETİM TAKİP SİSTEMİ

BURAK CAN KARAÇOBAN

Bitkisel üretim takip sistemi çiftçilerimizin günlük hayatlarında yaptıkları sulama, gübreleme, hasat ve ilaçlama işlemlerini kaydederek sezon boyunca her an her yede üretimleri ile ilgili detaylara ulaşabilmesini sağlamayı hedef edinmiştir. Proje ile İhtiyaçları olan hal fiyatları hava durumu gibi detaylarında uygulama içerisinde bulunmasıyla tarımsal üretimi modern teknoloji ile birleştirilmesi hedeflenmiştir.

YAPAY ZEKALI BİR ATIK AYRIŞTIRMA SİSTEMİ

BURHAN SARIOĞLU

Projemiz sayesinde modüler yapay zekalı bir akıllı atık ayrıştırma sistemi ortaya çıkacaktır. Eski tip yöntemlerde atıkların her birinin ayrı ayrı kutulara atılması düzenli bir toplama sisteminin oluşturulamamasının yanında hem yer açısından hem de görsellik açısından sorun çıkarmaktadır. Üretilecek sistem sayesinde kutu içine atılan atık sistemde bulunan yapay zekâ sayesinde tanımlanıp uygun haznede depo edilebilecektir.

NANO-FER YENİ NESİL GÜBRE TEKNOLOJİLERİ

BÜŞRA ATKESEN

Nano-Fer tarım alanında yapılan son çalışmalar gözetilerek tasarlanan yeni nesil nano-gübreleri temsil etmektedir. Moleküler ölçekte tasarlanan kimyasal yapıları sayesinde toprak ve bitkisel organizmaları hem organik hem de anorganik, aminoasit ve mineral kaynaklarıyla hiçbir zararlı kalıntı bırakmadan beslemektedirler. Sudaki yüksek çözünürlükleri sayesinde az miktarda kullanımları ile ve maksimum verimle bitkilerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyümesini desteklemektedirler.

EASYSPECTRO

BÜŞRA MERCAN

Geliştirilmek istenen cihaz spektrofotometrik analiz cihazıdır. Kullanımda olan analiz cihazları yüksek maliyetlidir ve saha kullanımına uygun değildir, bu nedenle bireysel üreticiler/çiftçiler bu cihazlara erişememektedir. Cihazımızın geliştirilme amacı bütün üreticilerin ve son kullanıcıların sıvı gıda içerik analizi testlerini yapabilmesini sağlamak. Böylece ürünlerin gıda kalitesi ve gıda güvenliği artacak, raporlarına ulaşılabilecek. Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanacak.

Sırık Domateslerde Gen Düzenleme Yöntemiyle (CRISPR) Crimson Mutasyonu Oluşturulması

CANSU BÜLBÜL

Karotenoid bileşiklerden likopen domates meyvesinin yoğun kırmızı renginden sorumludur ve sağlık açısından önemli bir antioksidandır. Lycopene β-cyclase (LycB), likopeni β-karotene dönüştürdüğünden likopen seviyesi azaltmakta ve ticari olarak istenmeyen turuncu rengin oluşumuna neden olmaktadır. Bu proje kapsamında, sırık domatesteki LycB geni CRISPR sistemi ile susturulacak, likopenin β-karotene dönüşümü engellenerek likopen seviyesi ve kırmızı rengi daha fazla domates hatları elde edilecektir.

Baz Düzenleme (Base Editing) Yöntemi Kullanarak İmidazolinon (IMI) Ve Sulfonilüre (SU) Grubu Herbisitlere Dayanıklı Domates Hatlarının Geliştirilmesi

CANSU BÜLBÜL

Domates, lider üreticileri arasında Türkiye’nin de yer aldığı son derece önemli bir ticari üründür. Özellikle tam parazitik canavar otu domates dahil birçok tarımsal üründe verim ve kalite kayıplarına sebep olmaktadır. Üretiminde önemli bir problem haline gelen bu zararlı ot için herhangi bir dayanıklılık mevcut değildir ve kültürel/kimyasal mücadele yetersiz kalmaktadır. Bu proje kapsamında ileri bir biyoteknolojik yöntem kullanılarak “Canavar otu” zararına karşı bir yaklaşım geliştirilecektir.

Çevre dostu benzin: Şeker sorgum

CENGİZ ERDURMUŞ

Sorgum; mısır, şeker kamışı, şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile kıyaslandığında; düşük üretim maliyeti, vejetasyon süresinin kısa olması, marjinal alanlarda yetiştirilebilmesi, yüksek şeker ve etanol verimi ile dünyada önemli bir biyoyakıt bitkisidir. Bu çalışma ile ülkemizde ilk defa çevre dostu yakıt olan biyoetanole ve biyogaz üretimine uygun yüksek şeker miktarına sahip yerli ERDURMUŞ ve UZUN çeşitleri 2019 yılında tescil edilerek üretici ve ilgili endüstrinin hizmetine sunulmuştur.

Gıda güvenliğinde önemli “Aflatoksin” tespitine yönelik analiz kiti geliştirilmesi

CEVAHİR ALTINKAYNAK

Bu proje ile Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2’nin ölçümüne yönelik ELISA test kiti geliştirilecektir. Nano yapılı konjugat sistemi içeren bu ELISA kiti, rakiplerinden farklı olarak, 4 aflatoksin türünün ölçümünü tek bir seferde yapabilecektir. Ürünümüzün bu özelliği gıda endüstrisinde çığır açacak yenilikçi bir teknolojidir. Bu kit; gıda üretim zincirinde gıda güvenliğini tehlikeye atacak risklerin belirlenmesi, azaltılması ve izlenmesinde önemli bir araç olacaktır.

Enzimatik yollar ile Kendi Kendini Temizleyebilen Kumaşlar

CEYDA ÖZEN

Çamaşır temizliğinde deterjanlar kullanılmaktadır. Deterjan kullanımıyla ortaya çıkan çevre kirliliği,fazla su tüketimi,ekonomik maliyet gibi sorunların ortadan kaldırılması için deterjanların yerine enzim kullanılması planlanmaktadır.Bu doğrultuda çeşitli funguslardan elde edilecek lakkaz enzimleri modifikasyonlar uygulanarak yüzeyi uygun hale getirilmiş pamuklu kumaşa immobilize edilecek ve giysilere bulaşan kirlerin daha az suyla, çevre dostu temizlenmesi sağlanacaktır.

Endüstriyel Ölçekte Heteroatom Katkılı Grafen Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi

ÇAĞDAŞ KIZIL

Grafen yüksek elektriksel iletkenliği, mekanik dayanımı ve yüzey alanı nedeniyle pek çok sektörde kullanılmaktadır. Grafen’e azot, bor, silisyum ve demir gibi elementlerin katkılanması, grafenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmekte ve kullanım alanlarını arttırmaktadır. Bu çalışmada, başta savunma sanayisi olmak üzere ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesinde kullanılabilecek heteroatom katkılı grafenin endüstriyel ölçekte üretimi için yeni bir yöntemin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Atık Meyve Kabuklarının Liflerinden Ekolojik Sebze ve Meyve Ambalajı / Çantası Üretimi

ÇAĞLAR SİVRİ

Bu projede başta muz, portakal, mandalina, hindistan cevizi, ananas gibi meyve atıklarından lif üretimi ve sonrasında ise tekstil yüzey üretim yöntemleri aracılığıyla ekolojik nitelikte sebze meyve ambalajı /çantası geliştirilecektir. Meyvelerin sadece iç kısımları değil aynı zamanda dış kabuk kısımları da tekstil yüzeyi haline dönüştürülebilecek potansiyele sahip lif ihtiva etmektedir. Proje dahilinde organik çözücü yardımıyla lif elde edilip sonrasında yüzey üretimi gerçekleştirilecektir.

Termomekanik hibrit kurutma sistemi tasarımı

DENİZ YILMAZ

Kurutma, gıdaları muhafaza etmek için kullanılan en eski yöntemlerdendir. Projemizde hibrit sistemleri bir arada bulunduran; elektronik kart ve yazılımla kontrol eden bir makine tasarlanması hedeflenmektedir. Ürünlerin kurutma alanında güneş enerjisinden maksimum düzeyde fayda sağlamak için polikarbon sera sistemi tasarlanması ve konstrüksiyon sisteminde denenmemiş, askılı ve tepsili kurutma sistemini aynı alanda farklı ısıl bölmelerle ayırarak kurutmak hedeflenmektedir.

İşlenmiş Et Ürünlerine Yönelik Andız Kabuğu Ekstraktı ile Zenginleştirilmiş Biyokompozit Çevreci Gıda Ambalajı

DİLARA KONUK TAKMA

Andız kabuğu, andız pekmezi üretimi sırasında açığa çıkan değerli bir atık olup projemizde biyoaktif bileşiklerce zengin doğal bir kaynak olarak kullanılmıştır.Optimum film formülasyonuna optimum ekstraksiyon koşullarında elde edilen andız kabuğu ekstraktları farklı oranlarda dahil edilerek üretilen biyokompozit filmlerin özellikleri karakterize edilmiştir.Devam eden projemizde, paket formuna getirilmiş biyokompozit gıda ambalajının işlenmiş et ürünlerinde kullanım potansiyeli araştırılmaktadır.

BAKTERİYEL PİGMENTLERLE BOYANMIŞ FONKSİYONEL SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL MATERYALLERİ

EBRU ÖNEM

Bakteriyel pigmentler, yüksek renk verimi, toksik olmaması gibi nitelikleri ile sentetik boyarmaddelere göre sürdürülebilir ve gelecek vaat eden alternatifler olarak düşünülmektedir. Bu projede amaç, tekstil boya endüstrisinin atık toksik yükünü azaltacağı düşünülen, Chromobacterium violaceum bakterisinin ürettiği bir pigment olan viyolasinin, farklı tekstil liflerine aplike edilmesi ve geniş renk skalası ile birlikte fonksiyonel özellikler taşıyan yeni nesil tekstil materyalleri üretmek

Füme kuru sebze üretimi

ECEM VURAL

Tütsüleme (Füme) yönteminin, sevilen bir lezzet kazandırmasının yanı sıra mikroorganizma gelişimini de önlediği bilinmektedir. Geleneksel tütsülemenin insan ve çevre üzerindeki toksik etkilerine karşı alternatif olan sıvı tütsüler, kolay kullanımı ve daha kaliteli ürün eldesi gibi avantajları ile dikkat çekmektedir. Projede mangalda, fırında veya közde pişirilmiş gibi lezzeti ve kıtır yapısı sayesinde atıştırmalık olarak da sevilerek tüketilebilecek füme kuru sebzeler üretilmesi hedeflenmektedir

ZEOLİM

EMRE OKUR

Enfeksiyonların bulaşmasında özellikle su büyük rol oynar. Zeolit, antibakteriyel ve antifungal özelliği olan doğal bir absorbandır. Citrus familyasından olan tüm narenciye kabuklarında özellikle limonen bulunmaktadır ve antimikrobiyal özelliği olduğu bilinmektedir. Mandalina kabuklarından elde edilen uçucu yağda bulunan limonenin antimikrobiyal özelliğiyle zeolitin antifungal özelliğini birleştirerek suların dezenfeksiyonunu sağlayacak bir ürün elde edilmesi amaçlanmıştır.

ToBRFV (Tomato brown rugose fruit tobamovirus ) dayanıklı domates çeşitlerinin geliştirilmesi

ERCAN ÖZKAYNAK

Tomato Brown Rugose Fruit Virus, (ToBRFV) projesinin konusu belirlenirken güncel değerlendirmeler ön plana alınmıştır. Bu virüs 2015'te Ürdün'de belirlenmiş, sonrasında Almanya, İsrail ve Meksika'da görülmüştür. 2019 yılında da Türkiye'de tespit edilmiştir. ToBRFV virüsüne dayanıklı çeşit geliştirmek için çalışmalar aynı yıl başlatılmış ve 2022 yılına geldiğimizde virüse toleransı yüksek çeşit adayları belirlenmiştir.

Küçük Aile İşletmeleri İçin Hızlı Mikro Tarımsal Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Kadınlar İçin Pozitif Ayrımcılık Sağlanması

ERCAN ÖZKAYNAK

"Küçük Aile İşletmeleri İçin Hızlı Mikro Tarımsal Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Kadınlar İçin Pozitif Ayrımcılık Sağlanması" tarım alanında katma değeri yüksek ürün geliştirmek için uğraşan ya da uğraş vermek isteyen aile işletmeleri ve kadın girişimcileri yaş sınırına bakılmaksızın (18-80 gibi) denetimli bir yapı içinde hibe kredilerle desteklemektir.

Metal Organik Çerçeve Kullanılarak Geliştirilen Kolorimetrik Sensör ile Krom Tayini

ERDAL KENDÜZLER

Proje kapsamında sensör çalışmalarında Metal Organik Çerçevenin (MOÇ) sentezi, 1,10-fenantrolin ve benzen-1,3,5-trikarboksilik asit ligantları ile evropiyum metali kullanılarak hidrotermal yöntem ile gerçekleştirilecektir. Sentezlenen MOÇ’ler, UV-Vis, FTIR, TEM, XRD gibi teknikler kullanılarak karakterize edilecektir. Daha sonra elde edilen MOÇ kullanılarak Cr(VI)’nın kolorimetrik tespiti sağlanacaktır

MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN MERSİN GENOTİPLERİNDE ANTİOKSİDAN MİKTARI YÜKSEK ÇEŞİT ADAYLARININ BELİRLENMESİ VE SEKTÖRE KAZANDIRILMASI

ESRA ALIM

Mersin meyveleri üzümsü meyve yapısındadır ve siyah ve beyaz renkte iki formu vardır. Siyah mersin meyveleri insan sağlığı açısından faydalı olan antioksidan ve fenolik bileşenler bakımından oldukça zengindir. Bu özellikleri nedeniyle siyah mersin meyvelerinin fonksiyonel gıda özelliği yüksek olan gıda ürünlerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, antioksidan kapasitesi yüksek siyah meyveli mersin çeşit adaylarının geliştirilerek sektöre kazandırılmasını sağlamaktır.

BALIKETİ VE BALIK KILÇIĞI TOZU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GLUTENLİ/GLUTENSİZ MAKARNA

EYLEM EZGİ FADILOĞLU

Glutenli/glutensiz makarnanın, besin değeri yüksek olan balıketi ve balık kılçığı tozu karışımıyla zenginleştirilmesi ve balık kokusu içermeyen lezzetli, fonksiyonel bir makarna elde edilmesi amaçlanmıştır.

İnsansız Hava Aracı ile Bölgesel Toprak Analizi

FATİH UYGAR

Sürdürülebilirliğin en önemli başlıklarından biride toprak verimliliğidir. Geliştirdiğimiz projede toprak analizinin kolay, hızlı ve uygulanabilir şekilde gerçekleştirilebilmesi için insansız hava aracı (İHA) kullanılacaktır. Otonom uçabilen İHA tarlaların belirli noktalarından numune alarak portatif olan laboratuvara getirecektir. Numuneler analiz edilerek veriler bilgisayara aktarılacak ve tarlanın verim haritası elde edilecektir.

Termal Alkali Hidrojen Peroksit Ön Arıtma Prosesi İle Muz Atıklarından Metan Üretimi

FATİH YILMAZ

Çalışmada bertarafı ekonomik olarak problem olan ve çevreye önemli ölçüde sera gazlarının salınımına sebep olan muz hasat atıklarından enerji kaynağı olan metan üretiminin arttırılması için termal-alkali H2O2 ön arıtımının etkinliği ve ön arıtımın optimum koşulları belirlenmiştir. Optimum maliyetli proses koşullarında biyokimyasal metan üretimi @ artarak 289,73 mLCH4/gUKM olarak elde edilmiştir. Proje çıktıları termal-alkali H2O2 ön arıtımın etkili bir ön arıtma metodu olduğunu göstermiştir.

Antalya Florasında Yetişen Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa) Türünde Seleksiyon Islahı

FATMA UYSAL BAYAR

Bu araştırma ile, Anadolu adaçayında daha önce yürütülen projelerden elde edilen C-klonlarının verim denemelerinin yürütülmese sonucu çeşit elde etmenin yanında yıllar arası ve aylara göre uçucu yağdaki bileşen değişimleri belirlenmiştir. Ayrıca, rosmarinik asit değerleri mevsimsel olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda uçucu yağ sektörüne yönelik 'UYSAL' çeşidi, çay sektörüne yönelik 'TURGUT' çeşidi geliştirilmiş ve tescil ettirilmiştir.

Biyoaktif Oluklu Mukavva Ambalaj Kutusu Üretimi

FERİT ERDEM

Uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek, çevre dostu, antimikrobiyal kağıt bazlı ambalajların geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu amaçla; Gıda ile temasa uygun kraft kağıtlar ve bu kağıtlardan üretilecek oluklu mukavva yüzeyleri antimikrobiyal çinko pirition ve silan kuaterner amonyum bileşikleri ile kaplanarak güvenli, sürdürülebilir, ticarileştirilebilir bir ürün ve ürün koruma performansını artıracak proses geliştirilmiştir.

SERA ÜSTÜ GÖLGEME PERDESİ

FİLLİZ DEMİRPOLAT

r. Sera üstü perde mekanizma sistemi prototipi projemizle üreticiler otomasyon sisteminde yer alan sensörler kullanılarak sera içerisinde istedikleri gölge oranına göre hiçbir müdahaleleri olmadan üretim sezonu boyunca seranın gölge oranını ayarlayabileceklerdir. Otomasyon sisteminde bulunan sensörler istenen gölge oranına göre sera üstü gölge perde mekanizmasını açacak ve kapatacak böylelikle sera içi farklı hava koşullarına göre gölgelendirilmiş olacaktır.

İnatçı yağ lekelerini çıkarabilen yeni bir leke çıkarıcı madde formülasyonu

FİRDEVS MERT SİVRİ

Deterjan endüstrisi toplumların günlük yaşamını etkileyen ana pazar olarak kabul edilmektedir.Büyüyen tüketici talepleri ve artan rekabet yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.Üreticiler bu talepleri karşılayabilmek için gelişmiş hammaddeler kullanarak ve yeni ürün formları geliştirerek yeni çözümler yaratmaya çalışmaktadır. Bu proje kapsamında bu taleplerin biri olan yağ lekelerini susuz ortamda çıkarabilecek bir leke çıkarıcı formülasyonu geliştirilmiştir

GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK FERMENTE GIDALAR İLE MÜMKÜN

GÖKNUR SÜRENGİL

Son yıllarda tüketici beklentisi az işlem görmüş, kimyasal koruyucu ve katkı maddesi içermeyen sağlıklı, besleyici gıda, içecek veya destek takviye kullanımı yönünde değiştiğinden son araştırmalar doğal koruyucular ve katkı maddeleri üzerine odaklanılmıştır. Bu sebeple doğal koruma yöntemleri kullanılarak gıdaların güvenliğini ve raf ömrünü uzatmak için probiyotik özellikte, starter kültür ve biyokoruyucu özellik gösteren mikroorganizmalar gıda endüstrisinde büyük önem kazanmaktadırlar.

r-PP Lego Tuğla

GÜL HODA

İş fikrinde plastik atıkları ve mermer tozları birleştirilerek kompozit Lego şeklinde yapı malzemelerine dönüştürmek amaçlanmıştır. Lego şeklinde tasarlanan bloklar ile kişiler rahatlıkla kendi istedikleri boyutta ve planda portatif kulübeler, barınaklar, evler inşa ederek kullanabileceklerdir. Daha da önemlisi felaketlerden sonra insanların barınabileceği hızlı barınakların yapılabilmesi sağlanacaktır. Böylece acil kullanımda gereken barınak sorunu çözülmüş olacaktır.

Brucella Teşhisi İçin CRISPR’da Kulanılan DETECTR Testi ile Tanı Kiti Oluşturma

GÜLNAZ AFŞİN

Brusella hastalığı, bulaşıcı olan enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan bakteriyel hastalıktır ve tıp literatüründe Bruelloz olarak adlandırılmaktadır. Bu projede CRISPR/Cas sistemi kullanarak Detectr testi ile brusella hastalığına neden olan patojeni daha kısa sürede doğru sonuç veren, kolay uygulanabilen tanı kitinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu yöntemle bruselloz tanısında hasta numunelerin alınmasından 40 dakika gibi kısa bir süre içerisinde test sonuçlanır.

Derin Öğrenme Temelli Bakliyat Ayıklama Makinesi

HAKAN AKTAŞ

Çiftçinin topladığı birçok mahsul raflarda yerine almadan önce ayıklama makineleri ile ayıklanmaktadır. Ayıklama işleminin en çok olduğu alanlardan bir tanesi de hububat ve bakliyat ayıklama sektörüdür. Bu proje ile kullanım alanı bu kadar yaygın olan ayıklama makinelerinin görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleri ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek makine piyasadaki birçok ürünü yüksek hız ve doğrulukta ayıklayabilecek seviyede olacaktır.

Gıdalarda Bulunan Clostridium Difficile Rekombinant GDH Enzimi ile Tanı Kiti Oluşturma

HALENUR KIRAL

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olan antibiyotik ile ilişkili ishal olgularının -30'undan sorumlu olan Clostridium difficile, gram-pozitif, spor oluşturan anaerobik bir basildir.Suda, toprakta, hayvan ve insan dışkısıyla değişik gıdalarda olmak üzere pek çok alanda bulunmaktadır.GDH enzimi, özel laboratuvar ortamı gerektirmez ve diğer yöntemlere göre daha kısa sürede sonuç vermektedir. Rekombinant DNA teknoloji kullanılarak GDH enzimi üretilecek. C. difficile tespiti yapılacaktır.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Canlı Yem Zenginleştirme Ürünlerinin Geliştirilmesi

HASAN BATUHAN EMRE ÖZDOĞAN

Deniz balıkları larvalarının ilk beslenme dönemi kritiktir. Rotifer ve artemianın yağ asidi içeriği larvalara verilmeden önce arttırılmalıdır. Bu amaçla zenginleştirici olarak birçok ticari ürün kullanılmaktadır. Türkiye'de kullanılan ticari zenginleştirme ürünleri yurt dışından ithal edilmekte olup, yerli ürünlerimizin tasarımı, dışa bağımlılığı ve kuluçkahane maliyetlerini azaltacaktır. Bu projenin amacı, canlı yem zenginleştirmede kullanmak için yerli ve milli bir ürün oluşturmaktır.

Karbon Yakalama Sistemleri ile CO2 yakalamak, depolamak ve iklim değişikliğine sebep olan zararlı CO2 gazlarının etkisini azaltabilmek

HİLAL ÜLKÜTANIR

Dünyamızda küresel ısınmanın etkisiyle sanayi öncesi döneme göre sıcaklık artışları heryıl 2C dereceyi bulmaktadır, bunda sera gazlarından biri olan CO2'in etkisi çok fazladır. Bu Projemizde (Carbon Capture and Storage )dediğimiz karbon yakalama sistemleriyle Co2 emisyonlarını en aza indirmeyi ,Co2 depolayarak sanayide yada enerji olarak kullanmayı hedeflemekteyiz.

OPSİS KOMPOST MAKİNELERİYLE ORGANİK ATIKLARIN KOMPOSTA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

HİLAL ÜLKÜTANIR

Proje kapsamında organik atıkları(yemek öncesi ve yemek sonrası artıklar),dal, budak bahçe sera atıkları ,pazaryeri atıkları, meyve ve sebze artıklarını; gübre yerine geçebilecek ve toprağın kalitesini arttıran komposta dönüştürmekteyiz. Bu sayede hem atık azaltımını sağlamış hem de çevre adına katkı sağlamış oluyoruz.

Sürdülebilir tarım için süper absorban polimerle kaplanmış uzun ömürlü gübre tasarımı

İDRİS KARAGÖZ

Gübre, sürdürülebilir ve modern tarımın en önemli üretim faktörlerinden biridir. Geleneksel gübreler, sulama, yağış vb. nedenlerle hızlı bir şekilde topraktan uzaklaşmakta, yer altı sularına karışarak çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum, gübre miktarını ve üretim maliyetini artırmaktadır. Bu projede; gübrelerin daha uzun süre kullanılması ve sulama dönemlerinde kontrollü bir şekilde toprağa verilebilmesi için süper absorban polimerlerle kaplanmış yeni formlu gübreler geliştirilecektir.

Yer Elmasından Gıda Endüstrisinde Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilir Nitelikte Yüksek Saflık ve Verimlilikte İnülin Tozu Üretimi

KARDELEN DEMİRCİ

Proje kapsamında,inülin tozunun kimyasal yapısını ve birçok fiziksel özelliğini doğrudan etkileyebileceği öngörülen konvansiyonel,mikrodalga,hidrotropik ve derin ötektik solvent ekstraksiyon teknikleri kullanılacaktır.4 farklı deneme planı kullanılarak yanıt yüzey yöntemi ve genetik programlama uygulamaları ile optimum koşullar belirlendikten sonra ultrafiltrasyon ve liyofilizasyon teknikleri ile yüksek saflık ve verimlilikte inülin tozu üretilecektir.

Yeşil Kimya ile Üretilmiş Çift Metalli Cu-Ag Nanopartikülleri Kullanarak Antibakteriyel Lif Üretimi

KEMAL GÖKOĞLU

Bu çalışma ile elde edilen liflerden üretilebilecek kumaşlar her nem oranında ve sıcaklıkta antibakteriyel etki gösterecektir. Bu amaçla hem sağlık sektöründe hemde giyim sektöründe birçok kullanım sahası oluşacaktır.

NANO-Ag DOPLANMIŞ KUMAŞLARDAN AKTİF KARBON KUMAŞI ÜRETİMİ

KEMAL GÖKOĞLU

. Ag, nanopartikülleri istenilen boyutta sentezlenecek lif üretimi için kullanılan sentetik polimer harcının içerisine katılarak, bu nanopartiküllerin malzemeye kattığı özellikler life kazandırılacaktır. Bu liflerden aktif karbon üretilerek aktif karbon malzemesinin adsorpsiyon özelliği yanında antibakteryal özelliğine sahip olması da sağlanacaktır.

KARBON NANOLİFLER KULLANARAK KARBON PİL MALZEMESİ ÜRETİMİ

KEMAL GÖKOĞLU

Elektrospining yöntemiyle üretilen nanolifler, difüzyon mesafesinin elektrot üretiminde genellikle kullanılan toz materyellere göre daha kısa olması ve yüzey alanının fazla olmasından dolayı pillerde elektrot olarak kullanılması oldukça ilgi çekicidir. Bu olumlu yönlerinden dolayı elektrospining yöntemiyle üretilen nanoliflerin pil üretiminde kullanılması avantajlı olacaktır. Ayrıca üretilen nanoliflerin karbonizasyonu ile daha avantajlı malzemeler üretilecektir.

III. PİŞİRİM VETROZA UYGULAMALARINDA KULLANILACAK FOSFOR ESASLI SERAMİK MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

MEHMET EREN GÜR

Duvar karosu bünyelerinin angop, sır aplikasyonlarından sonra üçüncü bir aplikasyon olarak nitelendirilebilecek olan III. pişirim ile dekorasyon amacıyla son aplikasyon olarak fosfor ışıldama özelliğine sahip malzemelerin kullanılması ile nihai ürün kaplanmıştır. Ülkemiz ve firmamız için yepyeni bir adım olan fosforlu karo üretimi ile piyasada rekabet artırılacak, seramik sektöründe ses uyandıracak, sektöre yön veren büyük bir adım atılmış olunmuştur.

Antifouling Özellikli Karbon Fiber Takviyeli Polimer Kompozit Üretimi Ve Karakterizasyonu

MERVE TUNÇ

Deniz araçlarındaki kullanılan fiber takviyeli polimer kompozitler için sorun teşkil eden konulardan bazıları biyolojik kirlilik (biofouling) ve korozyon, hidrodinamik artışın neden olduğu yüksek yakıt tüketimi ve bakım masraflarıdır [1]. Bunlar arasında biyokirlilik sorununu ortadan kaldırabilmek adına Sn katkılanmış TiO2 nanopartiküllerini içeren bir kaplama ile hem kendi kendini temizleyen yüzey hem de antibakteriyel özellik kazandıracak bir sistem geliştirilecektir.

EpiMela

MURAT BALABAN

Elmalarda hasat sonrası raf ömrünü azaltan en önemli etkenlerden biri taşıma sırasında darbelere maruz kalması ve bunun sonucunda oluşan funguslardır. Bu durum, elma sektöründe ciddi maddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu sorunların çözümü için yeni yaklaşımlara ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede elmaların küflenmesini ve kararmasını engelleyen, kendi geliştirdiğimiz özel doğa dostu ve insan sağlığına zararı olmayan formül ile, etkili bir çözüm sağlanması beklenmektedir.

BİYOBOZUNUR LİFLERDEN DOĞAL BİTKİ ÖZLÜ KARINCA VE GÜVE KOVUCU ÇEVRECİ TAHIL ÇUVALI

MURAT KODALOĞLU

Haşereler yaşadığımız mekânlarda ve gıda maddeleriyle teması istenmeyen canlılardır. Hangi ilaçtan nerede faydalanılacağını bilmeden, insan sağlığına zararlı ilaçların kullanımı hayatımızı riske sokmaktadır. Doğada mevcut doğal, gizli bitkileri kullanarak, kimyasal madde ağlarından kontrollü bir şekilde korunmak herkesin arzusudur. Karınca ve güve kovuculuk özelliği olan salatalık özü ile kafur ve defne yaprağı gibi bitkisel karışımlar takviyeli tahıl çuvallarının üretilmesi planlanmıştır.

ÇEVREYE DUYARLI VERİMİ ARTTIRILMIŞ CLADOPHORA GLOMERATA KATKILI BİOGÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TASARIMI VE MODELLEMESİ

MUSTAFA BUĞDAY

Güneş panellerinin arka kısımlarında kullanılmayan iki bölüm bulunmaktadır. İlki güneş panelinin yerle temas eden hacimsel bölgesi, İkincisi de bulunduğu çerçevenin arkasıdır. Projemizin amacı tasarladığımız güneş enerji sistemi ile bu bölümlerin verimli bir şekilde değerlendirilmesi, bunun dışında panellerin sıcaklıklarını düşürüp verimlerinin artmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda daha verimli, çevreye duyarlı güneş enerji sistemleri modellenmiştir.

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SEYRELTME İLE ELDE EDİLEN ÇAĞLADAN TURŞU ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

MUSTAFA KAPLAN

Özet Malatya'da tamamına yakın üretimi yapılan Hacıhaliloğlu [HH] (

Atik sulardaki mikroplastiklerin tetraetil ortosilikat yardımıyla temizlenmesi

MUSTAFA PAZARCIK

Plastik malzemeler, fiziksel ve kimyasal özelliği nedeniyle günlük hayatımızın bir çok alanında kullanılmaktadır. Günlük yaşamımız için kullanılan plastikler ne kadar önemli olsa da çevresel açısından en büyük kirleticilerden biri olarak gözlemlenmektedir. Plastik kirliliğini oluşturan en tehlikeli kirleticilerden biri mikroplastik liflerdir. Mikroplastikler, plastik atıkların çevresel koşullar altında fiziksel olarak gözle ayırt edilemeyecek kadar küçük parçalara ayrılmasıyla oluşurlar. Mi

Balık Aşılama Sayım Ve Takip Sistemi

MUSTAFA TAYFUN MAVİOĞLU

Balık çiftliklerinde belli periyodlarda aşılama işlemi yapılır. Mevcut uygulamalar bu işlemi geleneksel yöntemlerle yapar. Aşılama süreci sırasında, sahada bulunan/bulunamayan üretici/işletmeci/veteriner süreci, hem gerçek zamanlı (On-Line), hem de sonradan (Off-Line) olarak izleyebilir ve raporlayabilir. Patent başvurusunu ve prototiplerini yaptığımız sistemler, bu süreçte Bluetooth Teknolojisi, Android yazılımlar, WiFi Teknolojisi (Web tabanlı, Bulut Teknolojisi,database , IoT vb.) kullanır.

KAFEİNSİZ BİTKİSEL ANNE-BEBEK KAHVESİ

NAZIM ŞEKEROĞLU

Kahve ülkemizde ve dünyada dikkat toplamak, uykuyu geciktirmek ve keyf amacıyla içilen bir içecektir. Kahve içeriğindeki kafein maddesi bağımlılık yapmakta, sağlık sorunları yaşayan bireylerde kahve tüketimi kısıtlanmakta veya tamamen yasaklanmaktadır. Hamileler ve emziren annelerde kafein tüketimi yasaklanmakta, doğumdan sonra bebek ve annede hazımsızlık, kabızlık, süt ve uyku sorunu ortaya çıkmaktadır. Kafeinsiz bitkisel anne-bebek kahvesi bu şikayetlerin giderilmesinde de önemlidir.

BİYOGAZ TESİSLERİNE ÖZEL BİYOFİLTRE ÜRETİMİ (BİOSULP)

NECATİ BERK BITRAK

BioSulp, biyokütlenin kullanıldığı enerji tesislerinde üretim sonucu ortaya çıkan biyogaz içerisindeki hidrojen sülfür gazının giderimi sağlayan biyolojik filtre sistemidir. Biyofiltre malzemesi olarak kompost, biyokömür ve mikroorganizma kültürleri yer almakta ve çevreye duyarlı, verimli bir filtreleme gerçekleştirilmektedir. BioSulp alternatif çözümlerden farklı olarak yüksek enerji tüketimi, kimyasal ihtiyacının bulunmaması, kimyasal arıtma sonrası atık probleminin oluşturmamasıdır.

Dış Mekân Zemin Uygulamalarında Kullanılacak Cam Atıkları Temelli Gaz Seramik Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesi

NİHAN ERCİOĞLU AKDOĞAN

Dış mekan zemin uygulamalarında kullanılacak gaz seramiklerin hafif ve dayanıklı olmasının yanı sıra hammadde olarak cam atıklarının kullanılmasıyla da yenilikçi bir üründür. Bu alternatif hammadde sayesinde hem kullanılacak hammaddelerin rezervlerindeki azalmanın önüne geçilecek hem de pişirim sırasında harcanan doğalgaz miktarındaki düşüş ile daha çevreci bir süreç geliştirilecektir.

Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Mobil Hidrolik Briketleme Makinası

ÖNDER KABAŞ

Proje de ülkemiz koşullarına uygun, bölgesel imkanlar ile imalatı yapılabilecek karmaşık yapısı olmayan, montajı, tamir-bakımı basit-kolay kompakt mobil bir makine yapılması hedeflenmiştir. Tasarlanan prototip briketleme makinesi ülkemizde kendi alanında ilk kez geliştirilen bir makinadır. Briketleme işlemi, parçalama, öğütme ve briketleme olarak üç ayrı makinada yapılırken, geliştirilen makinada bu aşamalar tek bir makinada toplanacak, zaman, enerji kayıpları ve maliyet en aza indirilecektir.

Ticari Balık Yemlerinde Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılmak Amacıyla Nanoemülsiyon Formunda Tıbbi Aromatik Bitki ve Probiyotik Ürün Geliştirilmesi

ÖZNUR DİLER

Proje ile ilk kez nanoemülsiyon formuna getireceğimiz Origanum onites ve probiyotik (Bacillus spp.) türleri kombinasyonu, fabrikasyon sürecinde vakumlu yağlama aşamasında yeme ilave edilerek balıklarda, besleme etkinliği ve büyüme performansının artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Özel bölmeli retort ambalaj ile hazır yemeğin ambalaj açılmadan soslanması

RAMAZAN TUNÇAY

Projemiz hem ambalaj hem ürün inovasyonunu beraberinde desteklemektedir. Projenin çıkış noktası tüketici davranışları ve ihtiyaçlarıdır. Tüketiciler genel olarak aldıkları bir hazır yemek ürününde kendilerinden bir katkı olmasını bilinç altında isterler. Yapılan dizaynda ambalaj iki kısma bölünecek bir kısımda yemek diğer kısımda sıvı sos olacaktır. Sos kısmı iki parmak ile aşağıdan yukarıya çekildiğinde özel bırakılmış açıklıktan ambalaj kapalı iken yemeğin üstüne servis edilecektir.

Genom Düzenleme (CRISPR) Teknolojisi ile Transgen Taşımayan, Küllemeye ve Sülfonilüre (SU) Grubu Herbisitlere Dayanıklı Asmaların Geliştirilmesi

SELCEN DOĞAN

Bu projenin amacı, CRISPR teknolojisi kullanılarak,Türkiye’de ve dünyada asma yetiştiriciliği kapsamında değerlendirildiğinde pazar değeri yüksek başta Sultani Çekirdeksiz olmak üzere asma çeşitlerine külleme dayanıklılığı ve herbisit direnci kazandırılmasıdır. Projenin özgün noktası ise bu özelliklerin, çeşitlerin agronomik niteliklerinin korunarak ve transgen taşımadan (Cas9 ve antibiyotik direnç genleri), transformasyonun uygulandığı ilk generasyonda (T0) kazandırılacak olmasıdır.

Endüstri 4.0 İle Güçlendirilmiş Mobil Akıllı Geri Dönüşüm Sistemi Geliştirilmesi

SELEN SİL

20. yy en erken sonu gelen alışkanlıklarının başında geri dönüşüm konusu yer almaktadır. Tüm dünyada gündem olan geri dönüşüm konusu acil olarak gündemdedir.Proje, geri dönüşüm tesislerine göndermeden yarı işlenmiş hale getirmeyi hedeflemektedir. Atıkların uzun süre taşınmamaları, karışmamaları ve daha az enerjiyle işlenmeleri düşünülmektedir. bina bodrumlarında toplanıp işlenen atıklar katma değer sağlayacak geri dönüş mekanizmalarına alt yapı sağlayacaktır.

PORTAKAL TOZU ÜRETİMİNE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM

SERENAY AŞIK

Projede çeşitli gıda formülasyonlarında duyusal ve fonksiyonel özelliklerini arttırmak amacıyla kullanılabilecek portakal (Citrus sinensis L.) tozu üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla kabukları ile birlikte püre haline getirilen portakal, köpük formunda kırınım pencereli kurutma (KPK) sisteminde belirlenen optimum koşullarda kurutulmuştur. Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu ve kalite özellikleri belirlenmiş; farklı gıda formülasyonlarında kullanılabilirliği test edilerek doğrulanmıştır

Sitoplazmik Erkek Kısırlığı (CMS) Yöntemiyle Hibrit Süs Ayçiçeği Islahı

SONGÜL SEVER MUTLU

Halihazırda, ülkemizde ticarete konu süs ayçiçeği hibrit çeşitlerinin tohumlarının tamamına yakını ithalatla karşılanmaktadır. Ayrıca sera koşullarında kesme çiçek üretimini yürüten üreticilerimiz, yoğun yabancı ot varlığı ve mildiyö nedeniyle tarla koşullarında yetiştiricilik yapamadıklarını veya maliyetlerinin arttığını bildirmişlerdir. Amacımız sitoplazmik erkek kısırlığı yöntemiyle, herbisit (IMI / SU) ve mildiyö dayanımlarına sahip yerli kısır hibrit süs ayçiçeği çeşitlerini geliştirmektir.

Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanarak Diploid ve Tetraploid Kapya Biber Saf Hatlarının Elde Edilmesi

ŞÜKRAN AY

Firmamızın kapya biber genotiplerinden in vitro androgenezis ve kromozom katlama yoluyla diploid ve tetraploid yapıda saf hatlar ile in vivo kolhisin uygulamalarıyla tetraploid bitkiler elde etmeye yönelik planlanan projenin nihai hedefi triploid hibrit kapya biber çeşitleri geliştirmektir. Proje kapsamında biber tohumlarına ve fidelerine antimitotik kolhisin uygulamalarıyla tetraploid ve dihaploidizasyon yoluyla dihaploid ve tetraploid saf hatlar elde edilecektir.

Yanıt yüzey yöntemi ile Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa MILL.) bitkisinde antioksidan ekstraksiyonunun optimizasyonu ve ekstre eldesi

TUBA SEÇMEN

Bu projede; Salvia fruticosa Mill. (Anadolu adaçayı) bitkisi ile çalışılacaktır, farklı projeler kapsamında geliştirilen tescilli yerli çeşidimiz 'UYSAL' kullanılacaktır. Bitkinin kurutma koşulları ve hasat zamanı optimize edilecektir. Cevap yüzey metodolojisi kullanılarak optimum ekstraksiyon koşulları belirlenecektir. Elde edilen ekstrenin raf stabilitesi belirlenecektir. Proje sonunda antioksidan aktivitesi yüksek saklama koşulları ve dayanım süresi belli kuru ekstre üretimi amaçlanmıştır.

ETKİLİ YAPIŞMA ÖZELLİĞİ GÖSTEREN KONTROLLÜ SALINIMLI GÜBRELERİN GELİŞTİRİLMESİ ve KARAKTERİZASYONU

VOLKAN ARI

Günümüzde, hobi bahçeleri ve fidan yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan CRF’ler bulundukları saksılardan hava koşulları veya taşınma sırasında dağılıp dökülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, polimer reçine kaplı 15-15-15 NPK granül gübrelerinin, yapışkanlık özelliği sergileyen bağlayıcı bir malzeme ile muamele edilmesini sağlayarak bünyesinde bulunan besin elementlerini salım süreleri boyunca uygulandıkları yüzeye ve birbirlerine yapışmalarını sağlamaktır.

Doğadan Ambalaja: Mikrofibril Selüloz (MFS)

VOLKAN ŞENOL

Oluklu mukavva üretimi sırasında kullanılan nişasta tutkalının, enzimatik yollarla üretilmiş mikrofibrilleştirilmiş selüloz katkısı ile, reolojik olarak stabil hale getirilmesi ve yapışma mukavemetinin artırılması bunun yanı sıra tutkal kullanım miktarının yüzde yirmibeş düşürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte tutkal penetrasyonu arttığı için ısı kullanımı azaltılarak doğal gaz kullanımında yüzde'e varan tasarruf sağlanacaktır.

Mikroalglerden İmmün Sistemi Güçlendirici Yenilikçi Yem Katkı Maddesi Üretimi

YALÇIN METE COŞKUN

Mikroalgler yoğun stres altında yetiştirildiğinde kendi bünyesinde immün sistemi uyarıcı ve geliştirici maddeler salgılamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen yem katkı maddesinde bu etken maddelerden faydalanılmakta olup hayvanların immün sistemleri desteklenerek bakteriyel hastalıklara yakalanma oranını azaltmak bu sayede de bakteriyel hastalıkları ile mücadelede kullanılan antibiyotik ve diğer kimyasal yem katkılarının kullanımlarının azaltılması hedeflenmiştir.

ANTLANTİS

YUNUS SAĞLAM

Pandemi dönemiyle birlikte artan maske kullanımı sonucu atık maskelerin sadece yakılarak yok edilmesi çevreye ciddi zararlar vermektedir. Bunun yanında denizlerimiz başta olmak üzere bütün su kaynaklarımız yağ, mazot gibi kimyasal atıklar sebebiyle kirlenmektedir. İş fikri; maskelerin ileri dönüşümleri ile bu iki sorunun tek bir ürün ile çözülmesiyle hem karasal hem de sudaki yaşamı korumaktadır.

FABRİKA ATIKLARININ PORSELEN KARO BÜNYEDE DEĞERLENDİRİLMESİ

YUSUF KARACA

Son zamanlarda sanayi kuruluşlarının gelişmesi ve nüfusun artmasıyla paralel olarak endüstriyel atık miktarında artış görülmektedir. Bu yüzden atıkların minimizasyonu ve alternatif hammadde olarak kullanılması zorunlu bir hal almıştır. Bu çalışmada fabrikamızın üretim bölümlerinden oluşan atıkların, porselen karo bünyesinde yurtdışından temin edilen hammaddenin yerine belirli oranlarda kullanılarak, ekonomiklik ve temin edilebilirlikte kolaylık sağlayarak ülkemize ve sektöre katkı sağlayacaktır.

Deniz suyu arıtma elektrik üretim sistemi

AHMET BÜLENT GÜLVER

Sistem deniz suyundan tuz, içme suyu ve elektrik üretimi sağlamaktadır. Güneş ışığıyla buharlaşan su ısınmada kullanılır. Su soğuduğunda içme suyu olarak kullanılır. Tuz da sofrada ve kozmetikte mineral tuz olarak kullanılır. Isınan su basıncı elektrik üretiminde kullanılır. Ayrıca denizde oluşan Fotoliz sonuçu oksijen açığa çıkar. Bu da müsilaj sorununun çözümüne katkı sağlar.

Foodood

ALAEDDİN TÜRKMEN

Foodood, günümüzde oldukça yaygın olan fast food kültürüne alternatif olarak üretilmiş, doğal ve ev üretimi gıdaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen konuma dayalı bir mobil uygulamadır. Foodood, üzerinden başta ev hanımları ve çiftçiler olmak üzere sağlıklı ve doğal yiyecek üreten tüm bireyler ürünlerini satışa çıkarabilecektir. Bir başka tanımla uygulama, doğal gıda ve ev yemekleri arayan tüketiciler ile doğal gıda üreten üreticileri ve doğal ev yemekleri üreten üreticileri bir araya getirir

Sodyum İyon Piller İçin Yeni Nesil Katotların Üretilmesi Ve Performanslarının İncelenmesi

ALİ İHSAN KÖMÜR

Sodyum iyon (Na-iyon) piller, kaynak bolluğu, düşük maliyeti ve çevre ile uyumluluğu nedeniyle enerji depolama sistemleri için gelecek vaat eden alternatiflerden biri olarak kabul edilmektedir. Sahip olduğu üç boyutlu difüzyon kanalları ve tatmin edici enerji yoğunluğuyla Sodyumdemirfosfat (NFP-NaFePO4) Na-iyon pillerde katot olarak kullanılabilecek en muhtemel adaydır. Bu projede, sanayide uygulanabilir, yüksek spesifik enerji yoğunluğu ve yüksek döngü ömrüne sahip NFP katotlar üretilecektir.

Tam Bakım Yönetim Sistemi

ALİ KOCABAŞ

Bir elektrik santralinin veya herhangi bir endüstriyel tesisin bütün bakımlarının ve arızlarının yönetimi için Tam Bakım Yönetim Sistemi geliştirildi. Sistem kendisi otomatik günlük, haftalık, aylık, 3 aylık ve senelik gibi periyodik bakımları üretiyor. Arıza girişi ve takibini yapan program, iş güvenlik kurallarına da uygun resimli-videolu onarım raporları hazırlayabilmektedir. Bakım faaliyetleri ölçülebilir, izlenebilir, kayıt edilebilir ve sistematik yürüyen bir forma sokulmuştur.

Kontrollü Atmosfer Muhafaza ve Takip Sistemi

ARZU ŞEN

Bu çalışmada kontrollü atmosfer muhafazasına, alternatif yöntem olarak kullanılan kontrollü atmosfer kutuları ile mushafaza sürecinde, bahçe ürünlerinin kutu içerisindeki anlık durumlarının dijital olarak izlenmesi, kayıt altına alınması ve fizyolojik durumlarına bağlı olarak değişimlerin (oksijen, karbondioksit sıcaklık ve nem) kullanıcının mesajla bilgilendirilmesini sağlayan sensör ve yazılım sistemi geliştirilmiştir.

Çiftçim

AYTEKİN SARIŞAHİN

Akademi ve çiftçi arasında köprü oluşturacak bir mobil uygulama üzerine planlanmıştır. Çiftçinin ihtiyacı olan akademik bilgilere geliştireceğimiz Çiftçim mobil uygulaması üzerinden erişecektir. Çiftçi bir sorunla karşılaştığı zaman uygulama üzerinden kolaylıkla yaşadığı sorunu yazıp ek olarak varsa fotoğraf vb. verileri de ekleyerek sorununu gönderecek. Uygulamanın diğer ucundan da yaşadığı sorunları bir akademisyen, bir mühendis ya da konunun uzmanı kimse çözümü yanıtlayacaktır.

Robocam Industry

BULENT NALCI

ROBOCAM Indsurty projesi; makinalardan aldığı sinyalleri; önce local veri cihazına; ardından bulut yada local servera iletecektir. Asıl amacımız. Toplanan bu veriyi yapay zeka ile işleyerek en verimli üretim konfigurasyonun elde edilmesidir. Proje çıktısı ürün fabrikaya; üretim verimliliğini arttıran ekonomik karşılık sunmaktadır.

Antalya Kıl Keçilerinde Genomik Damızlık Değerlerinin Makine Öğrenme ile Tahmini

BURAK KARACAÖREN

Vücut ağırlığı tüketici tercihlerinde etkili olan önemli bir fenotip olup: etin lezzeti, rengi, yumuşaklığı gibi çeşitli metabolik süreçlerle etkilidir. Keçi ıslahında son zamanlarda elde edilen ilerlemeler makine öğrenme (MÖ) ile genomik tahmin (GT) konusuna olan ilgiyi arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı: keçilerde vücut ağırlığı için GT’ninin çeşitli MÖ modelleri ile mümkün olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için öncelikle benzeşim yolu ile farklı MÖ yöntemleri karşılaştırılmıştır.

Kablo Atığı Çapraz Bağlı Polietilenden Geri Dönüşüm ile Mamül Üretimi

CEMAL MERAN

Kablo firmalarının atığı olan ve geri dönüşümü olmadığı için büyük ekonomik kayıplara neden olan çapraz bağlı polietilen (XLPE) atıklardan bir ürün elde edilmesidir. Bu amaçla kırılmış kablo atığı plastikler farklı reçinelerle, talaş tozu takviyeli veya takviyesiz, farklı sıcaklık ve sürelerde kürlenerek ürüne dönüştürülmüştür. Hem katı sert talaş kaldırılabilir bir ürün hem de esnek olmak üzere iki farklı ürün ortaya konmuştur. Proje Nexans kablo Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Yeni Nesil Çevre Dostu Elektrik Üretimi

CEYDA ÖZEN

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların avantajları yanında çevre sorunları, siyasi ve ekonomik sorunlar gibi dezavantajları bulunduğundan sürdürülebilir ve doğal bir enerji kaynağı tasarımı yapılmıştır. Katalaz enziminin H2O2 substrat olarak kullanarak elektrik enerjisi elde edebilecek bir proje tasarlanmıştır.

Elektrikli Araçlar için Isıl Düzenleme Yapabilen Batarya Soğutucu Yeni Nesil Akıllı Filtre Geliştirilmesi

ÇAĞLAR SİVRİ

Bu projede elektrikli araçlar için ısı depolamak suretiyle bataryanın ısıl dengesini düzenleyebilen yeni nesil batarya soğutucu akıllı filtre geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede gelinen aşamada gerek filtre malzemesi gerekse ısı depolama fonksiyonuna sahip taneciklerin üretimi yerli imkanlarla laboratuvar aşamasında gerçekleştirilebilmektedir. Projenin gelecek aşamalarında endüstriyel ölçeğe taşınarak patent, marka ve ticarileştirme çalışmaları planlanmaktadır.

DeCerta - (Blokzincir Tabanlı Belgelendirme Sistemi)

DECERTA SCİMATİC

DeCerta; belgelerinizi, diplomalarınızı, konferans veya kurs sertifikalarınızı, yasal belgelerinizi, ödül mektuplarınızı vb. sonsuza kadar güvende tutmak için bir çözümdür. DeCerta sertifikasyon sisteminin gelişmesi ile birlikte bireylerin kişisel cüzdanlarında depolamak istedikleri yasal belgeler için modern teknolojiye uygun imkanlar sağlanacaktır. DeCerta uygulamasının geleceğin teknolojisinde fenomen evrak depolama sistemleri arasında yer alması hedeflenmektedir.

Enerji Hasadı ve Sinyal Algılama Uygulamaları İçin Nano-Mikro Bileşenli Triboelektrik Öz-kılıf Yapılı Hibrit İpliklerin Geliştirilmesi

DEMET YILMAZ

Günümüzde uzaktan fizyolojik durum takibi için giyilebilir elektronik tekstiller önemli hale gelmiştir.Giyilebilir elektroniklerin yapısını oluşturan sensör/güç kaynaklarının esneklik,hafiflik yanında sık sık şarj etme gereksinimi gibi problemleri bulunmaktadır.Bu nedenle kendi kendine elektrik enerjisi üretebilen cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır.Bu projede giyilebilir elektronik cihazlar için insan vücudu enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen triboelektrik tekstillerin elde edilmesi amaç

deTamga

DETAMGA

Fikri mülkiyet haklarının takibinde, dergilik sistemlerinde, medya ve yayıncılık sektöründe değişmeyen zaman damgası çözümdür. deTamga blokzincir tabanlı zaman damgası işlemleri; şeffaf, demokratik ve güvenilirdir. İşlemin saat ve tarihinin güvence altına alınması ve kimsenin değiştirmemesi gereken dijital işlemler için deTamga standartları uygundur. deTamga; dünya çapındaki dergilerin, kitapların ve etkinliklerin çoğuna ulaşmayı ve fenomen bir zaman damgası standardı oluşturmayı hedefler.

YÜZEY MODİFİKASYONU YAPILMIŞ YÜKSEK PERFORMANSLI TEKSTİL LİFLERİNİN GRAFEN OKSİT İLE KAPLANMASIYLA TAŞIT KOMPOZİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DOÇ. DR. ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT

Bu çalışmada, adhezyon özelliği geliştirilmiş yüksek performanslı taşıt kompozitleri geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla; karbon, cam lifi, aramid, kevlar gibi yüksek performanslı lifler ve bu liflerin karışımları öncelikle plazma işlemi ile yüzeyleri modifiye edilerek fonksiyonel uç grupları oluşturulacak ardından sentezlenmiş grafen oksit ile kaplanıp, epoksi reçine ile işlem görmesiyle yüksek performanslı, yüzey alanı ve tutunma kabiliyeti arttırılmış kompozit materyaller üretilecektir.

ROBOCAM

DOĞA NALCI

Sayısal kamera görüntülerinden sahne tanımlaması yapan kameralı izleme sistemi geliştirilmesini hedeflemektedir.Sistem hem donanım hem yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır. Sistem, insanların izlenen mekan içindeki görüntülerini değerlendirerek Tehlikeli veya İstenmeyen Davranışta bulunması halinde sisteme önceden tanımlanmış yöntemlerle uyarı üretir. Sistem, kamera görüntülerini içinde bulunan single board computer da koşan bir yapay zeka yazılı yazılımıyla değerlendirerek izleme yapılmaktadır.

Foggy

DOĞA NALCI

Sis yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Sis; görüş mesafesini, sürüş konforunu kötü etkiler. Otonom araçlarda görüntü sensörleri için gürültü oluşturur. Sisin görüntüden temizlenmesi bilgisayarla görü alanında önemli bir problemdir. Sisin görüntüden temizlenmesi için araştırmacılar uzun zamandır çalışmaktalardır. Önerilen proje dahilinde yapay zeka metodları kullanılarak en güçlü iletim haritasının bulunması ve genelleştirilmesi planlanmaktadır.

Otonom Araçlar için Ses İşleme ile Acil Trafik Durumları Uyarı Sistemi ve Yöntemi

EMRE UYGUN

Yöntem otonom araçlarda kullanılacaktır ve araç çevresi sesleri algılayıp farklı frekanslarda uyarıların tanımlanmasını sağlamaktadır. Sistem, otonom araç üzerine gömülü olarak konumlandırılan rüzgâr korumalı mikrofonlar ile otonom araç çevresinde bulunan polis, itfaiye, ambulans sirenleri, korna gibi uyarı türlerini ses spektrumundaki değişime göre sınıflandırma yapıp tanımlayarak otonom sürüş sistemini ve kullanıcıyı bilgilendiren yapay zekâ-makine öğrenimi tabanlı sistemi ve yöntemi içerir.

İleri Görüntüleme Tabanlı Tahribatsız Muayene Manyetik Parçacık Test Cihazı

FETİ ADAR

Gelişmiş görüntü işleme ve raporlama özelliklerine sahip Manyetik Parçacık Kontrol (MPI) cihazı geliştirilecektir. Geliştirilecek MPI cihazı ile test parçalarındaki hataların tespiti, değerlendirilmesi ve raporlanması gelişmiş görüntü işleme ve raporlama yazılımları ile gerçekleştirilecek. Piyasada MPI testi yapan cihazlarda bu işlemler birbiri ile entegre değildir. Bu yazılım, test süresini ve hataları azaltarak operatör kontrol sürecini iyileştirecektir.

Doğal Afet Mobil Uygulaması

FURKAN KARAZEYBEK

Doğal Afet Mobil Uygulaması’nın, deprem sel gibi doğal afetlerde mobil operatör kesintileri nedeniyle oluşan iletişim sorunun önüne geçmek için internet üzerinden erişim sağlayarak kişiler arası iletişimi sağlayabilmektir. Projenin başlıca hedefleri kullanıcıların afetten ne derece etkilendiğini öğrenebilmek bu bilgileri yakınlarıyla eş zamanlı ve hızlı bir şekilde paylaşabilmek ve ekiplerinin bu bilgiler ile kullanıcıların konumuna göre afet bölgesine müdahale etmesini kolaylaştırmaktır.

Dalga enerji düzeneği

GABİL ABDULLA

ÖZET Literatürde dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan çok sayıda patent, yöntem ve araştırmalar üzerine bilgi verilmektedir. Bunların tamamına yakını dağla enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çevirmeği amaçlayan düzeneklerle ilgilidirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan dalga enerjisini elektrik enerjisi üretiminde pratik olarak kullanılması düşünülmüştür. Dalga enerjisi yardımı ile deniz seviyesinden yüksekte deniz suyu ile yapay nehir oluştur

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÇEKİ KOLU GELİŞTİRME PROJESİ

GÜRAY ÇAKIR

Proje, elektrikli ve hibrit araçlarda menzil artışı için açtırılmış ve termoplastik matrise göre uyumlaştırılmış elyaf takviyeli termoplastik kompozit, dövme çelik malzemeye ikame çeki kolu geliştirilmesine yöneliktir. Kompozit malzemelerin ağırlık azaltma ile menzil artışı, mükemmel yorulma mukavemeti, mükemmel korozyon dayanımı, maliyet tasarruflu şekillendirme gibi avantajları göz önünde bulundurularak dövme çelik malzemeye ikame termoplastik kompozit çeki kolu geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SENSÖR VE IoT İÇEREN ELEKTRONİK (AKILLI) ROTİL PROJESİ

GÜRAY ÇAKIR

Proje, otomobil direksiyon ve süspansiyon sistemlerinde, aktarma organı rotillerde aşınma nedeniyle oluşabilecek boşluk probleminin, sensör sistemleri ile tespit edilerek IoT (nesnelerin interneti) yardımıyla araç bilgisayarı, merkezi bir bilgisayar ya da sürücünün cep telefonu gibi iletişim araçlarına bilgi vermesini sağlayacak akıllı süspansiyon rotil parçaları tasarımı ve üretimi yapılmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Grilltab's Dumansız Mangal Sistemleri

HALİL KÜÇÜKCERAN

Grilltab's D.M.S gıda ürünlerinin pişerken yanıcı maddelerden çıkan zehirli gazların gıda ürünlerine ulaşmasını engeller, yanma sonucu ortaya çıkan zehirli gazlarını solunum zehirlenmelerini engelleyen, orman ve baca yangınları başta birçok yangını önleyen, kömür ve baharat kullanımında P tasarruf sağlayan, kendi enerjisini üreten hem ev içerisinde hem de ev dışında kısacası insanın keyif yapmak istediği her alanda kullanılan bir üründür. (500 karakter yetersiz kalacağı için tam açıklanmadı)

Kamu Binaları için Güneş enerjisinden Kendi elektriğini Üretme ve Kapalı Otopark Yeri Tasarlanması

İSMAİL BORAZAN

Yıllık güneşlenme süresi 3000 saat'in üzerinde olan Antalya ilimizde güneş ışığından yararlanmak üzerine tasarlanmış bir projedir. Projenin amacı oldukça fazla olan güneşlenme süresini en aktif şekilde kullanmak ayrıca güneş panellerinin sağladığı gölgelenme ile kapalı otopark yapılması imkanını sunmaktadır. Kamu binaları gibi özellikle gündüz elektrik enerjisine ihtiyaç duyan binalar için depolama ihtiyacı olmadan maliyet daha da düşük olacaktır.

minirez

MESUT OK

Minirez; Bulut tabanlı AI yapay zeka fiyat skorlama, Otel rezervasyonu, Online Check-in, Tur, Rehber, Gulet - Yat, Karavan, Transfer gibi birçok hizmeti gerçek zamanlı sağlayan B2C & B2B yatak bankasıdır.

Yüksek Verimli Amorf (Amorphous) Nüveli Transformatörün Tasarım ve Uygulaması

MUHİTTİN GÖÇER

KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon Programı kapsamında desteklenen, bu proje ile Amorf nüveli transformatörün tasarım, üretim ve test işlemlerinin ilgili ulusal ve uluslararası standartlara ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ ) teknik Şartnamelerine göre gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

DOKUMA MAKİNALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DESEN MEKANİZMASI TASARIMI

MURAT KODALOĞLU

Dokuma makinelerinde Armür prensiplerinin irdelenerek, dokuma makinelerinde elektronik desenlendirme sistemlerinin bozulması sonucu kullanım dışı kalan makinaların tekrar kullanılabilecek duruma getirebilmek için maliyeti düşük, üretimi ve bakımı kolay yeni bir armür tasarlanıp üretilmiştir. Bu sistem gerçek dokuma makinalarına uygulanabilirliği araştırılacaktır.

BSelect Kişisel Yatak Seçim Algoritması

MUSTAFA KONUK

İnsanlar hayatlarının yaklaşık üçte birini yatak üzerinde geçirirler. İyi bir uyku kalitesinin, sağlıklı bir biyolojik saat ritmini yakalamaya, kas yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olacağı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Tamamen bilimsel makale ve deneylere dayalı olarak geliştirilen algoritmada, 8 Kriter ve 1440 ayrı sınıfta en iyi yatak önerileri öncelik sırasına göre belirlenmiş ve kullanıma sunulmuştur (bselect.bellona.com.tr ). Proje Bellona Ar-Ge Merkezinde hayata geçirilmiştir.

LEGOTÜRK

NAİL GÜÇ

Proje, tek bir aparatla L profilleri ( Kağıt, demir, alüminyum, plastik...) de monte biçimde küp ve benzeri şekle sokabilmektedir. Metallerin kaynak yapılmadan birleştirilmesini sağlayacak bu aparat, lojistikten inşaata, tarımdan hayvancılığa, mobilyadan eğitime pek çok alanda hayal gücüne bağlı olarak münferit ürünlere dönüştürülme kapasitesi taşımaktadır. Sözü edilen tek bir aparatın işlevini kolaylaştırıp zenginleştirecek iki farklı aparat ayrıca projelendirilmiştir.

Elektrikli Taşıtlara Yönelik Manyeto-Mekanik Fren Teknolojisi

OĞUZHAN ERDOĞAN

Hidrolik disk fren sistemi elektrikli araçlara entegrelenirken birçok dezavantaja sebep olmuştur. Bu bağlamda dezavantajları avantaja çeviren yenilikçi ve milli bir fren sistemi oluşturulmuştur. Geliştirilen sistem sayesinde; büyük bir enerji tasarrufu, 5 metreye kadar erken frenleme mesafesi, fren tertibat ağırlığının yarı yarıya azaltılması, yardımcı elektronik fren sistemlerinin kolayca entegrelenmesi gibi avantajlara dönüştürülmüştür.

METAL KÖPÜK BLOK VE NANOAKIŞKANIN BİRLİKTE KULLANIMININ ELEKTRONİK SİSTEMLERDE YÜZEY SOĞUTMAYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

OĞUZHAN ÖZBALCI

Elektronik sistemlerin soğutulmasında, geleneksel olarak kullanılan farklı tipte kanatçıklı yüzeyler (iğneli veya plaka tipli kanatçıklı ısı alıcılar) yerine soğutma açısından çok daha etkili yüksek temas yüzey alanlı metal köpük blokların ve bu sistemlerde soğutucu akışkan olarak su yerine yüksek ısıl iletkenliğe sahip nanoakışkanların birlikte kullanılması hedeflenmektedir.

ÜRETİME YÖNELİK MALZEME LİSTELERİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN MODÜL GELİŞTİRİLMESİ

OSMAN MURAT ŞENER

BOM listeleri üretimde gerekli olan parçaların ve ilgili montaj yapılarının bulunduğu listelerdir. Ürün ağacında meydana gelen parça değişikliklerinin beraberinde getirdiği zaman, maliyet ve kalite problemlerinin yönetilebilmesi için bazı programlar kullanılmaktadır. Proje kapsamında global ölçekli firmalar için benzer süreçlerin yüksek verimle sürdürülebilmesi için modüller geliştirilecek olup bu modellerin ilerleyen süreçlerde ERP tabanlı sistemlere entegre edilmesi planlanmaktadır.

Yangın Tespit ve Söndürme Dron Sistemi

ÖMER KORCAN ATEŞ

Projemiz ormanlarda çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit edip, büyümeden müdahale edebilen özel tasarımlı çerçeveye sahip bir sürü dron sistemi ile ilgilidir. Her bir dron, görüntü işleme ile tarayabildiği alanda duman ve yangın tespiti yapabilecektir ve koordinatlarını tespit eder etmez diğer dronlarla iletişime geçip daha önce hazırlanan özel tasarlanmış su depolarındaki suyu almak üzere birleşip bu su ile yangına müdahale edebileceklerdir.

Kamgarn İplik Üretim Hattında Anlık Statik Elektriklenmenin Ölçümü ile Otomatik Yağlama Sisteminin Endüstriyel Ölçekte Kurulumu

ÖZGÜN PALAK

İplik eğirmede liflerin ve/veya lif-metal aksam sürtünmesi nedeni ile iplik kalitesini ve üretim verimliliğini etkileyen statik elektriklenme meydana gelebilmektedir. Geliştirilen yazılım & devre tasarımı sayesinde statik elektriklenme değerleri anlık olarak belirlenebilmektedir. Sistemin veri öğrenmesi ile ne kadar yağlama yapması gerektiğini algılayıp, yağlama işlemi otomatik hale getirilmiştir.

AKILLI TERMOELEKTRİK ATIK ISI JENERATÖRÜ

RAŞİT AHISKA

21. yüzyılın en önemli problemleri enerji, kirlilik ve temiz suyudur. Elektrik üretimde, temel sorunları çözmeye aday tek teknolojidir. Projede, çevre dostu, elektrik ve su tasarruflu akıllı termoelektrik atık ısı jeneratörün (ATAIJ) üretimi yapılmış ve bir sanayi kuruluşunda kurulan ΔT = 100oC’de 150W’lık ATAIJ elektrik santralin güç ve maliyet parametreleri incelenmiştir. Santralin amorti katsayısının K = G / M > 1 ve termoelektrik atık ısı santraların çok rantabl olduğu görülmüştür.

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Akıllı Kampüs Sistemi

SALİHA AKALIN

Üniversitemizin kütüphane gibi ortak kullanım alanlarının hiçbirinde, doluluk tespiti ve insan giriş çıkış sirkülasyonu tespit sistemi bulunmamaktadır. Uygulanması önerilen sistem, elde edilecek verilerin anlamlandırılarak, kütüphane kapasitesinin etkin kullanımı, temizlik personelleri için zaman ve malzeme kaybını minimuma indirme konusunda katkılar sunacaktır. Projemiz düşük maliyetli bir çözüm ile ilk üniversitemizin, sonra ihtiyaç duyan firma ve kurumların taleplerine dönüştürülecektir.

İşitme Engelli Bireyler için Akıllı Ev Sistemi

SALİHA AKALIN

Bu proje önerisinde, işitme engelli bireylerin evlerindeki kapı zilinin çaldığını anlayabilecekleri ve mobil uygulama yardımıyla kapıdaki kişi ile güvenli ve sağlıklı iletişim kurabilecekleri bir sistem geliştirilecektir. Bu doğrultuda Arduino devresi yerleştirilecek kapı dışına yerleştirilecek ve geliştirilecek olan mobil uygulama yazılımları ile engelli birey kapının çaldığını, sonrasında kapının dışındaki kişi ile mobil uygulama aracılığıyla haberleşebilecektir.

SciMatic Hibrit Blokzincir

SCİMATİC HİBRİT BLOKZİNCİR

SciMatic Hibrit Blockchain üzerinde 15 adet yazılım ürünü geliştirilerek eğitim, akademi, noterlik, merkeziyetsiz sertifikasyon ve blokzincir tabanlı para transferi olmak üzere pek çok alanda kullanılacaktır. Her bir uygulamanın işlem ücreti SCİ coin olarak alınır. Proje kapsamında; DeCerta, Thesis Manager, deTamga, Journament, Samarize gibi uygulamalar kullanıma açılmıştır. SciMatic Blokzincir projesinde; DeScign, DeNota, IDIDIT ve Deducate gibi ürünlerin yazılımları devam etmektedir.

Dijital Bakım ve Ekipman Sicil Kartı

SEMİH AVCI

Sanayi firmalarının üretmiş olduğu veya imalatta kullandığı makine, ekipman/teçhizatlar için; sicil bilgileri, bakımlarının servis kontrol listesi ve bakım kayıtlarının dijital ortamda oluşturulmasını sağlar. Makine/ekipmanların zamanında bakımlarının yapılabilmesi için bildirimde bulunan ve yapılan bakım ve arıza kayıtlarına göre rapor ve analizler sunan dijital sicil ve bakım kayıt sistemidir. Sanayi kuruluşlarının dijitalleşme sürecine destek sağlayacak projedir.

Yatay Beslemeli Torefikasyon Makinesi

SEMİH SARIKAYA

Son zamanlarda alternatif yakıt kaynağı oluşturmasının yanı sıra ürün özellikleri ile yeni iş imkanları sağlayan termokimyasal çevrim yöntemlerinden biri olan torefikasyon yöntemi, genel olarak çeşitli biyokütle kaynaklarının 220-350 C sıcaklıkta oksijensiz ortamda kömürleşme işlemidir. torefikasyon yoluyla biyokütleden biyokömür elde edilmektedir. Elde edilen biyokömür, fosil yakıtlardan türetilen enerji bakımından daha temiz bir alternatif enerji kaynağıdır.

PAKET FİLM DEFORMASYONUNUN MİNİMİZASYONU YAPAY ZEKA İLE SAĞLANAN ULTRASONİK MÜHÜRLEME SİSTEMİNE VE MANYETİK KONVEYÖRE SAHİP OTONOM PAKETLEME SİSTEMİ

SERCAN EREZ

Proje, başta kuru meyve olmak üzere gıda ürünleri için çok önemli olan mikotoksin gibi zararlı etmenleri içermeyen, dayanıklı ve sızdırmaz paketleri, hızlı, kesintisiz ve deformasyonsuz şekilde oluşturabilen ultrasonik mühürleme yöntemine ve yapay zeka manyetik shuttle transfer sistemine sahip özel otonom paketleme makinesi geliştirilmesiyle ilgilidir.

Elektrikli Araçların Şarjına Yönelik Güç Yönetimi Algoritması ve Akıllı Şarj Ağı Sistemi

SERHAT BUYRUK

Elektrikle çalışan araçların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu denli hızlı artış elektrikli araçların şarjı esnasında elektrik altyapısında fazla yüklenmelere sebep olacaktır. Bu durum enerjinin verimsizleşmesine ve büyük ölçekli elektrik dalgalanmalarına sebep olacaktır. Bu projede geliştirilecek akıllı bir şarj istasyonu ağı sayesinde enerjinin tüketimini ölçen ve kullanımını optimize eden ülkemiz şartlarına uygun matematiksel algoritma ve şarj istasyonu ağı geliştirilecektir.

Endüstri 4.0 İçin Akıllı Veri Toplama ve Görselleştirme Sistemi

SERHAT BUYRUK

Günümüzde endüstride kullanılan dijital dönüşüm sistemleri gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Her endüstrinin dijital dönüşüm çalışmalarında farklı bir altyapı ve kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyulması ürün geliştirme sürecinde zaman ve maliyet kaybına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcılar hiç bir yazılım bilgisi gerekmeden IoT cihazlar aracılığıyla toplanan sensör verilerinin analiz edebilecek ve görsel bir arayüz üzerinden verileri izleyebilecektir.

Sanayi Kuruluşlarının Blok Zincir ve Metaverse ile Adaptasyonunun Araştırılması

TARIK YALIM

Ülkemizin ve sanayicilerimizin Endüstri 4.0'ın bir parçası olarak kabul edilen blok zincir teknolojisi içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada örnek olarak ele alınan; geniş ürün yelpazesine sahip, özel üretim yapan ve global müşteri ağına sahip Perdesan Jaluzi'nin adaptasyon süreci işlenmiştir. Bu çalışmada başlıca; sanal gerçeklik ürün seçimi, akıllı sözleşme firma token ile ödeme metodu, blok zincir üretim takibi ve dijital kimlik için planlama modeli oluşturulmuştur.

Yenilenebilir Enerjili Otonom Yangın Tespit İnsansız Hava Aracı

TOLGA CAN

Dünya genelinde küresel ısınmanın da sebebiyet verdiği orman yangınları önemli miktarda ormanın yanmasına neden oluyor. Bu yangınların şehre yakın yerlerde çıkabildiği gibi ormanın içerisinde, insanın görüş açısından uzak yerlerde de çıkabiliyor. Bu proje ile ormanlar belirli zaman aralıklarıyla kontrol edilip olası yangınların orman ekiplerine konumsal olarak bildirip, yangının büyümeden en hızlı şekilde müdahale edilmesine katkı sağlanacaktır.

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tarımsal Ürün Bazlı Üretim Hacminin Tahminlemesi ve Süreç Optimizasyonu

TUNAHAN BOZKAN

Son yıllarda tarıma negatif yönde etki eden durumların ortaya çıkması geleceğimiz konusunda endişe yaratmıştır. Bu doğrultuda oluşan kaynak kıtlığının gün yüzüne çıkması, kaliteli ve verimli tarımsal üretimin önemini son derece artırmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda tarımsal üretimde ileri makine öğrenmesi teknikleri kullanılmasıyla birlikte faaliyet gösteren işletmelere planlama, üretim, lojistik ve depolama süreçlerine doğrudan katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Raylı Sistem Ekipmanlarından Kumlama Sistemi Elektronik Kontrol Kartı ve Enjektörü Tasarımı

TUTKU NUR ATASOY

Bu proje ile Türkiye'deki raylı sistemler sektöründe kumlama sistemi bir bütün halinde (elektronik kontrol kartı ve enjektör kısmı) ilk kez yerli olarak üretilecektir. İşletmeler içerisinde kumlama sistemlerinde sık sık arızalanmaların yaşanması ve bu arızaların çözülememesi gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan ve yurt dışından ithal edilen kumlama sistemi ekipmanının yerli üretimi yapılacaktır.

BOR KAPLI TERMAL YALITIMLI SİLİNDİR GÖMLEĞİ

UĞUR ÖZTÜRK

Bu projede dizel bir motor için silindir gömleği üretilmiş ve yüzeyi bor ile kaplanmıştır. Borlamanın yüzeylere kazandırdığı üstün mekanik özellikler sayesinde silindir gömleği termal yalıtımlı ve düşük sürtünmeli bir hale dönüştürülmüştür. Yapılan testlerde bor kaplı silindir gömleği sayesinde motorun termal veriminin arttığı, yakıt tüketiminin ve emisyon değerleri düştüğü tespit edilmiştir.

Bütüncül Ev Enerji Yönetim Sistemi Optimizasyonu ile Yeşil Akıllı Ev Modeli

UĞURCAN UZUNKAYA

Artan nüfus, kaynakların sınırsız olmaması ile ortaya çıkan problemler sonucu projenin amacı; Sıfır enerji felsefesi ile akıllı evlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla enerji maliyetlerinin eniyilenmesinin sağlanması, kullanıcı konforunu artırıcı, karbon emisyonunu azaltıcı yeşil akıllı ev üretimidir. Çok amaçlı bir optimizasyon modeli ile KDS yardımıyla müşteri özelinde çözümler sunulmaktadır. Kümeleme algoritmalarının kullanılması akıllı şehirciliğe katkı verecektir.

Metal enjeksiyon döküm makinelerinde kullanılan makine ekipmanlarının elektrokimyasal bor kaplama metoduyla mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi.

ÜMMET AYYILDIZ

Zamak, alüminyum, plastik gibi yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren üretim metotlarında makine ve kalıp ekipmanları bu yüksek basınç ve sıcaklığa bağlı olarak aşınmaya maruz kalmaktadır. Kalıp ekipmanlarının yüzeyinde gerçekleşen aşınma kayıpları yüzeyde deformasyona sebep olarak hasarlara sebebiyet vermektedir. Kayıplar makine ve kalıp ekipmanlarında sıcaklık, basınç, sürtünme başta olmak ekipman aşınmalarına bağlı olarak üretim duruşları, ıskartalar ve ürün kalitesizlikleri ortaya çıkmaktadır

Yaş Sebze ve Meyve Kutusu Yapışma Performansının Ölçülmesi ve Test Metodolojisi Geliştirilmesi

VOLKAN ŞENOL

Test Cihaz Prototipi ölçme sistemi, yaş, sebze ve meyve kutularının sıcak tutkal ile katlama cihazında yapıştırılması sonrası bir araya getirilen kutunun iç ve dış kenar yüzeyinin yapışma mukavemetini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Belirli tip makinelerde katlanan kutular, tüketici tarafından hemen kullanılmak üzere hazır hale getirilir. Bu cihaz ile sayısal veri elde edilerek, hem yapışma için parametre optimizasyonu sağlanmış olacak, hem tutkal performansı daha sağlıklı şekilde ölçülecektir.

Otobüs Üretim Hattında Parça Eksiklikleri Nedeni İle Oluşabilecek Montaj Hatalarının Sanal Gerçeklik Yöntemi ile Önceden Tespit Edilmesinin Sağlanması

VOLKAN TUTAY

MAN Türkiye A.Ş. otobüs üretim bandında otobüs üretimi süreçlerinden biri olan iskelet bölümünde, operatörlerin otobüs üzerinde kaynak yapmadan önce artırılmış gerçeklik teknolojisi ile parça eksikliği ya da yanlış konumlandırılmasının fark edilerek hurda ve işçilik maliyetlerinin minimize edilmesi için üretimde bir süreç tanımlanmasıdır. Bu süreç, artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı bir program ile tespit edebilecek dizüstü tablet olabilen bir bilgisayar üzerinde çalışabilmektedir.

Nöropazarlamada Reklamların Tüketiciler Üzerindeki Etkilerinin Yapay Zeka ile Tespit Edilmesi

YASEMİN YAVUZ GÜZELER

Nöropazarlama, nörobilimin tüketici davranışlarının anlaşılmasına uygulanmasıdır. Projede, hedef kitle olarak seçilen tüketiciler bir ürün veya hizmetin reklam videolarını izlerken Elektroensefalogram (EEG) sinyalleri kayıt altına alınacaktır. Bu sinyallerdeki değişimler, Destek Vektör Makinesi yöntemi ile sınıflandırılacaktır. Sınıflandırma sonuçlarına göre elde edilen belirgin özelliklerle Yapay Sinir Ağları eğitilerek birçok üründe kullanılabilir bir model geliştirilecektir.

İnsan-Robot Etkileşimini Arttıran, Blok Kodlama ile Programlanabilen İnsansı Robot

YİĞİTHAN MANGIR

Gündelik hayatta kullanımı artan robot teknolojisinin eğitim alanına entegresi ile çocuk-robot etkileşimini arttırarak, teknolojinin eğitimde daha verimli kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu amacı sağlayabilmek için eğitimde kullanılmak üzere insansı mini robot üretimi planlanmaktadır. Küçük yaşlardaki çocuklara robotik kodlama eğitimi verilirken kullanılan blok kodlama ile programlanabilme özelliği, bütün yaş gruplarındaki insanlarında kolaylıkla programlamasını sağlamaktadır.

High-Strength Cellulose Nanocrystals/Nanoparticle Hybrid as an Efficient additive with Enhanced UV Light Absorption and NIR Shielding Characteristic

ZAHRA R. NAVAZİ

Verimli mekanik özelliklere ve dayanıklılığa sahip NIR önleme özelliğine sahip UV dirençli kaplamalar geliştirmeye,inşaat ve biyomedikal uygulamalar dahil olmak üzere birçok endüstride ciddi ihityaç vardır. Bu projede tasarlanan CNC-TiO2/CuS çekirdek/kabuk hibriti, kompozitler, boyalar, güneş panelleri,fotokatalistler,biyosensörler, ilaç dağıtım sistemleri, enerji tasarruflu dullar ve bina cepheleri için verimli bir katkı maddesi ve dolgu maddesi olarak tüm bu özellikleri aynı anda sağlayabilir.

Lityum İyon Pillerde Kullanılabilecek Endüstriyel Üretime Uygun Azot Katkılı Grafen-Grafit Kompozit Anotların Üretilmesi

ZEHRA ERÇİFTCİ

Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli araçlara ve taşınabilir enerji depolama sistemlerine ilginin artması lityum iyon bataryalarına olan talebi arttırmıştır. Endüstrinin yaygın biçimde kullandığı grafit anotlar günümüz teknolojisinin gerekliliklerini yerine getirememektedir. Dolayısıyla grafite göre daha yüksek kapasiteli grafen ve türevleri önem kazanmaktadır. Bu proje kapsamında sanayide uygulanabilir yüksek kapasiteli kompozit malzemenin lityum iyon pillerdeki performansı incelenecektir.

Akıllı Moda Kreasyonları ile Meta-evrende Moda Haftası Etkinliği

ZUHAL KURT

Mevcut durum dâhilinde tasarım ve sunum aşamasında modanın dijitalleşmesine yönelik projelerin gerekliliği görülmektedir. Akıllı algoritmalarla tasarımcı ile eş zamanlı koleksiyon geliştirmek ve sanal bir moda haftasında sunumunu gerçekleştirmek için hedeflenen bu proje etki ve gereklilik potansiyeli açısından önem arz etmektedir. Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ve onların geliştirdiği mezuniyet projelerinin projenin pilot çalışması olarak ele alınacaktır.

Nanobiyofarmasötik KİT

AHMET ARİF KURT

Projenin konusu, eczacılık sektörün için, Türkiyeye ait tıbbi aromatik bitkiler ve probiyotiklerin nanotaşıyıcı sistemler ile geliştirilmiş nanobiyofarmasötik hammadde ürünleri üretmektir. Kit'in kısımları; Liyofilize probiyotik, fitoterapotik esansiyel nanoveziküler bitkisel ekstrakt ve bu iki hammddenin kolayca karışabildiği baz kısımdan oluşturmaktadır. Sağlık alanında kolik, diş lekelenmeleri ağız aftları gibi alanlarda kullanılabilecek, yüksek katma değere ve ihracat edilebilir ürünlerdir.

FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME KULLANARAK TERMAL PERFORMANSI ARTTIRILMIŞ ÖRME YATAK KUMAŞI GELİŞTİRİLMESİ

BATUHAN SAPANCI

Uyku süresince vücudun ısıl dengesini kurmasına yardımcı mekanizma sergileyen ve bu sayede kullanıcının uyku konforunu arttıran örme yatak kumaş örneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışma ve özetle ticari faz değiştiren malzeme (FDM) içerikli mikrokapsül banyolarının kullanıldığı ürün tipi geliştirilmesidir.

Akıllı Toz Maskesi Filtrasyon Aparatı Geliştirilmesi

BETÜL YAVUZ

Bu projede, kişisel koruyucu ekipmanların başında gelen, ventilli toz maskesinin filtrasyon aparatının geliştirilecektir. İçeriğine katkılanan tamamen doğal ve az maliyetli malzemeler sayesinde, ortamda olası mikroorganizma büyümesi sonucu gerçekleşen pH değişimi ve endüstri ortamında en sık kullanılan amonyak maruziyetine karşı hassasiyeti olan bir malzeme oluşturulacaktır.

REKOMBİNANT ÜRİKAZ ETKİLİ PROBİYOTİK KASPÜL

BEYZANUR ÇAKAR

Ürik asit kristallerinin vücutta depolanmasından kaynaklı gut hastalığı tedavisiyle ilgili olarak sunulan projede, terapötik bir kapsülün geliştirilmesi yeni bir yaklaşım olarak önerilmektedir. Bu kapsamda rekombinant probiyotik bakteri, asasetin ve kurkumin içeren bağırsakta çözünen kitosan kaplı bir terapötik kapsül hazırlanması hedeflenmektedir. Böylece gut sebebiyle ani şiddetli ağrıdan dolayı hayat kalitesi düşen hastalarda gutun onarılarak tedavi edilmesi sağlanacaktır.

Kemik Doku İskele Yapıları için Hidroksiapatit Esaslı Doğal Filament Üretimi

BİLAL ÇİNİCİ

Projenin çıkış noktası kemik doku mühendisliği çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve doğal kemiğin inorganik fazının p’ini oluşturan HA’nın mekanik ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek için yeni bir yaklaşım geliştirmektir. HA’nın özelliklerini iyileştirmek için sentetik bir polimer olan PLA (Polilaktik Asit) kullanılacaktır. HA-PLA ekstrüzyon kalıplama yöntemi kullanılarak toz halden filament hale dönüştürülerek 3B baskı teknolojisi ile basımının gerçekleştirilecektir.

Koroner by-pass ameliyatı sonrası kardiyak iskemi takibi için ter laktat düzeyini ölçen giyilebilir cihaz geliştirilmesi

BİRKAN AKBULUT

Dünyada ve ülkemizde aterosklerotik kalp hastalıkları ölümlerin başlıca sebebi olmaya devam etmektedir. Koroner arter hastalığının tedavisinde koroner by-pass ameliyatı hayat kurtarıcı ve yaşam standardını arttırıcı bir ameliyat olarak önemini korumaktadır. Koroner by-pass ameliyatı olan hastaların ameliyat sonrası takipleri ameliyat kendisi kadar son derece önemlidir. Erken postoperatif dönemde kardiyak iskemi takibi açısından kan laktat düzeyi önemli bir parametredir. Son yıllarda giyilebilir

Argeron Bioagecheck

BÜLENT BIDI

Protein Deamidasyonu Temelli Biyolojik Yaşlanma Hızı Ölçüm Testi Yaşlanma ve yaşa bağlı görülme riski artan hastalıkların ortaya çıkmasında muhtemel rolü olan protein deamidasyonunun hızını etkileyen faktörlerin keşfi, deamidasyonu önleyebilecek/yavaşlatabilecek stratejilerin geliştirilmesi ve bireylerdeki deamidasyon hızlarının tespiti için kullanılabilecek; tekrarlanabilirliği ve doğruluğu yüksek, kolay yapılabilir ve düşük maliyetli bir testtir.

Probiyotik İçeren Enterik Katı Dozaj Şekillerin Geliştirilmesi

BÜLENT SAMANCI

Bağırsak sisteminde etkili probiyotikler ancak uygun bir teknoloji ile dış etkenlerden korunarak faydalı olabilir. Probiyotikler ağızdaki çiğneme hareketlerinde parçalanarak veya gastrointestinal sistemdeki enzimlerden veya asit yapıdan dolayı canlılığını yitirerek etkisiz hale gelir. Bu projede probiyotiklerin etkinliğini artırmak yani bağırsakta canlılığını ve güvenli salınımını sağlamak amacıyla ph duyarlı polimerler kullanılacaktır.

Diaintegra

CEVAHİR ALTINKAYNAK

SMA hastalığı taramasında; NGS tarama kiti ile bireylerde SMA hastalığına neden olabilecek SMN1 ve SMN2 genlerindeki ekzonik duplikasyon/delesyon dahil tüm genetik profilin ortaya çıkarılması, riskli bireylerin tespit edilmesi, RT-PCR kiti ile SMA alt tiplendirmesinin yapılması ve son olarak hem hastalık taraması hem de hastalık takibinde kullanılabilecek ELISA yöntemiyle SMN protein düzey ölçümü ile SMA hastalığı taranmasında ‘’bütünsel bir yaklaşım’’ geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Sekonder Diş Çürümelerine Karşı Antimikrobiyal Peptid İçerikli Dolgu Malzemesi Geliştirilmesi

CEYDA ÖZEN

Diş çürükleri tedavisinde en çok kullanılan restoratif materyal kompozitlerdir ama daha fazla biyofilm ve plak biriktirirler. Restorasyonda başarısızlığın nedeni ikincil çürüklerdir. Dental plaktaki asidojenik bakteriler fermantasyon sonucu asit açığa çıkarır, çürük oluşturur. Antimikrobiyal peptid (AMP), mikrobiyal enfeksiyona karşı savunma mekanizması olarak üretilir, hızlı yanıt verirler.AMP ağız boşluğuna kolayca uygulanabilir, diş çürüklerinin önlenmesi/tedavisi için büyük potansiyel taşır.

Portatif Oksijen Üretici ve Sağlayıcı

CEYDA ÖZEN

Katalaz enzimi, hidrojen peroksiti (H2O2) su ve moleküler oksijene (O2) ayıran doğal katalizördür ve peroksitten bağımsız ikincil oksidaz aktivitesi gösterdikleri bilinmektedir.İkincil oksidaz aktivitesine sahip Katalaz peroksidazlar ile uygun organik elektron vericinin ortama eklenmesi ile hidrojen peroksit yokluğunda, peroksidaz aktivitesi de gösterebilmesinden yararlanarak O2 üretimi sağlanacak, solunum zorluğu yaşayan ve saf O2 verilecek hastalarda kullanılabilecektir.

Klimalar için Plazma İşlemiyle Elektrostatik Olarak Yüklenmiş Virüslerden Koruyucu Filtre

ÇAĞLAR SİVRİ

Günümüzde doğrudan virüsleri önlemeye/azaltmaya yönelik bir klima filtre sistemi mevcut değildir. Bu projede virüslerden koruyucu özellikte klima filtresi geliştirilmesi için Polivinilalkol (PVA) polimerinden hazırlanan çözelti 0 Polipropilen (PP) nonwoven kumaş ( 60 g/m2) üzerine elektrostatik lif çekim ile kaplanmıştır. Kaplanan numuneler virüs koruyuculuğun iyileştirilmesi için plazma cihazından geçirilerek elektrostatik virüs tutma kabiliyeti kazandırılacaktır.

HEROMIST

DENİZ ÜNAL

Projemiz, COVID-19 salgın döneminde ortaya çıkan dekontaminasyon işlemlerinin öneminin fark edilmesi ve daha sağlıklı yapılabilmesi fikrinin ortaya çıkışı ile başlatılmıştır. Kelime anlamı itibari ile; nesnelerden ve canlı dokulardan patojen mikroorganizmaların dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi ile uzaklaştırılmasına dekontaminasyon denilmektedir. Gelişmiş laboratuvarlarda kullanılan yüksek teknolojili bir dekontaminasyon sisteminin günlük kullanımına sunulmuş bir projedir.

TIRNAK MANTARI TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL İÇEREN BANT ÜRETİMİ

EBRU ÖNEM

Epidemiyolojik gözlemler, sistemik mantar enfeksiyonlarının sayısının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve buna bağlı olarak bu enfeksiyonlara karşı yeni ve etkili ajanlar geliştirmeye yönelik mevcut girişimlerin artması gerektiğini göstermektedir. Projede amacımız Ag nanopartiküllerinin yeşil kimya yöntemiyle sentezlenmesi ve elde edilen nanopartiküllerin öncelikle mikrokapsüllenmesi ve sonrasında bant içerisine hapsedilip bandın mantarlı tırnak üzerindeki etkisinin incelenmesidir.

Fındık Kabuğu Valorizasyonu: biyokompozit cerrahi yama

EMRE ÖZCOŞKUN

Cerrahi operasyon gerektiren fıtık problemleri tedavisinde, cerrah fıtığı karın içerisine doğru iterek karın duvarını dikiş ve/veya sentetik ağ (yama) ile güçlendirir. Bu çalışmada, sentetik yama ikamesi olarak fındık kabuğu proses atığından kazanılan selülozik yapılar termoplastik nişasta, nanokil ve az miktarda polipropilen ile formüle edilerek işlenmiş ve doğal, biyouyumlu ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş bir alternatif ürün geliştirilmiştir.

Minimalist Ağız Bakım Efervesan Tableti

FATİH KARAKAŞ

Kişisel ağız bakım ürünlerinin Minimalist kozmetik adı altında üretilmesi hedeflenmektedir. Günümüzde kullanılan ağız çalkalama suları hem taşınması bakımından zahmetli hem de içerik bakımından zararlı maddeler içermektedir. Biz ise taşınabilir suje kaplarda küçük tabletler şeklinde ürünümüzü yanında vereceğimiz büzülebilir kaplar ile birlikte hem ürün kullanım kolaylığı ve ağır bir yük taşıma zorluğundan kurtarıyoruz hem de tamamen doğal olan içeriğimiz ile insan sağlığına zarar vermiyoruz.

Metastatik meme kanserinde IDO inhibitörü ve Melatonin uygulanması tümörü ve metastatik yanıtlarını etkiler mi?

GAMZE TANRIÖVER

Meme kanseri kadınlarda en sık görülme insidasına sahip kanserdir. Üçlü negatif meme kanseri (ÜNMK) ise mücadelesi en zor, en agresif meme kanseridir. Çalışmamız; ÜNMK’nde IDO inhibitörünün (tümörlerde T hücre işlevini sınırlayan) tek başına ve Melatonin ile birlikte uygulanmasının, tümör mikroçevresindeki hücreleri baskılar hipotezinden yola çıkarak kurgulanmıştır. Tümörün agresif metastatik yanıtlarındaki değişimlerin hem in vitro hemde in vivo deneylerle yorumlanması ana hedefimizdir.

ANELJEZİK ETKİ GÖSTEREN ÖRME YATAK KUMAŞI GELİŞTİRİLMESİ VE ANELJEZİK ETKİNLİĞİNİN İN-VİVO YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖZDE SÖNMEZ

Ağrı kesici etki (analjezik etki) diğer duyularda bir değişiklik olmaksızın ağrı duyusunun giderilmesi veya azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği üzere ağrıyı tolere etmek amacıyla tıbbi uygulamalar başta olmak üzere pek çok üründe doğal ve sentetik etken maddelerin ticari kullanımı mevcuttur. Analjezik etkiye sahip tekstil yüzeylerinin de (bant, çorap vb.) ticari örnekleri bulunmaktadır. Proje, analjezik etkili yatak kumaşı üretmek.

Akıllı Ayna Tabanlı Sağlık Bilgi İzleme Sistemi

HAKAN YÜKSEL

Bireylerin günlük yaşamlarımda içerinde uyandıkları anda gerçekleştirebilecek eylemler esnasında sağlık bilgilerin elde edilmesini ve kullanıcıya bunu akıllı bir izleme sistemi üzerinde sunulmasını amaçlayan bir içerik üreticisi geliştirilecektir.Bu kapsamda sağlık bilgilerinin izlenmesi ve acil bir sağlık durumu kapsamında yakın bireylerin ve bireyden sorumlu tıbbi hekimlerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.Sağlık verilerinin bireysel takip ve organizasyonu hususunda da önem taşımaktadır.

Hafıza Üzerine Etkili Myrtus communis L. (Mersin) Bitkisinden Hareketle Fitoterapötik ile Aromaterapötik Formülasyonlarının Geliştirilmesi

İLKAY ERDOĞAN ORHAN

Kuzey Afrika’da halk arasında hafıza bozukluklarına karşı kullanılan Myrtus communis (mersin) bitkisinin 12 ay boyunca toplanan yaprakları ile olgun meyvelerinden elde edilen 26 adet ekstresi ile meyve ve yaprağından elde edilen uçucu yağı Alzheimer hastalığında hedef enzim inhibisyon ve hücre kültürü deneylerinde test edilmiş, ekstrelerin içeriği LC-Q-ToF-MS, uçucu yağların bileşimi ise GC-MS ile karakterize edilmiştir. Projenin son aşamasında formülasyon tasarımı çalışmaları sürdürülmektedir.

Ultrasonik levitasyon yöntemi ile antiseptik ve dezenfektan maddelerin yayılım hızını artıran sterilizasyon sistemi

İSMAİL SERKAN ÜNCÜ

Antiseptik ve dezenfektan maddelerin canlılara ve dış etkilere açık nesnelere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ultrasonik levitasyon temelli bir havaya yayılım yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem mevcut yöntemlere göre 6 kat daha hızlıdır. Yöntem sadece sağlık sektöründe değil tarım ve gıda sektöründe de kullanıma uygundur. Yöntemle sterilizasyon kapalı ortamdaki hava sirkülasyonunun da tutulan yağ parçacıklarının havaya yayılımı ile sağlanır.

Ev Bakım Hastalarının Yaşam Kalitesini Arttırıcı Titreşim Teknolojili Yeni Nesil Sedye/Sandalye

KENAN ÖZÇAKIR

Evde bakım hastalarının en büyük sorunlarından birisi bası yarasıdır, bası yaraları evde bakım hastası yatırıldığı ya da oturtulduğu yüzeyde çok uzun süre durması sonucunda oluşan yara çeşididir, yara oluşum başladıktan sonra doku nekrozu gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. “Bası yarasının en iyi tedavi yöntemi, oluşmasını önlemektir” mottosu ile yola çıkan ekibimiz bası yaralarının oluşumunu basıncın en çok yoğunlaştığı noktalara titreşim teknolojisi entegre ederek bir sedye tasarlamıştır.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMIYLA KARABALIK (Clarias gariepinus) ATIKLARININ HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE KULLANIM POTANSİYELLERİ

MEHMET NAZ

Piyasada ticari olarak bulunan sentetik yapıdaki antihipertansif ilaçların, kan basıncında düşüşler sağladığı, fakat kardiyovasküler kaynaklı ölümleri yeteri kadar önleyemediği bildirilmiştir. Proje kapsamında karabalığın fileto sonrası atığının (@-60), sağlık alanında insanlığın yüksek seviyede ihtiyaç duyduğu hipertansiyon kontrolünde kullanımı gibi yüksek katma değerli biyoaktif peptitlere dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Bor/duman ağacı özütü içeren antiviral/antibakteriyel özellikli nanoliflerden oluşmuş koruyucu tıbbi malzeme üretimi

MERVE AKÇA

Elektroçekim(electrospinning) yöntemiyle elde edilen nanolif yapılı malzemeler sağlık, filtrasyon, elektronik gibi farklı alanlarda benzersiz özellikler sunmaktadır. Ülkemizdeki bor rezervinin Dünya’daki toplam rezervin p'ten fazlasını oluşturması nedeniyle borun antibakteriyel ve duman ağacı özütünün antiviral özelliklerini kullanarak tıbbi malzeme üretilmesi amaçlanmıştır. Projede bor yüklü nanolif yapısında maske, eldiven, tulum gibi koruyucu tıbbi malzeme üretimi yapılacaktır.

Yeni Nesil Sürdürülebilir Kozmetik Jel

MISRA BERNA ÖZDEMİR

Kliniklerde kullanılan lubrikant (kayganlaştırıcı) jelinin tedavi etkinliğinin olmamasından ve mevcut jellerin polimer kökenli yoğun kimyasal hammaddelerden üretilmesi ve ithal edilmesi bizim için büyük bir problemdi. Bu problemlerden yola çıkarak lazer ve ultrason cihazı kullanılan tüm uygulama merkezlerinde ve kişisel bakımda kullanılmak üzere bir lubrikant özelliğine sahip yeni nesil doğal ve sürdürülebilir kozmetik jel geliştirdik!

NaturaComp

MURAT EKREMOGLU

Bitkisel kaynaklı nanoyapılar; sağlık bakımı, gıda ve beslenme, kozmetik, biyomedikal bilim, ilaç-gen taşınımı, gibi farklı disiplinde fonksiyonel uygulamaya sahiptir. Bu projede Aloe vera bitkisinin nanoyapı ile birlikte oluşturduğu kompleksin, yara iyileştirme özelliğinin hücreler üzerine etkisi, hücre içi inflamasyonla ilişkili proteinler üzerine etkisi ve anti-mikrobiyal etkisi kanıtlanmıştır. Geliştirilen malzeme merhem, sprey ve bant içeriğinde endüstriyel olarak kullanıma sahiptir.

Antikor Temelli İlaç Direncinin Dikey Akış Testi ile Belirlenmesi

MURAT EKREMOGLU

Anti-ilaç antikorlarının (AİA) oluşumunun tespiti ve analizi, potansiyel bağışıklık tepkilerini anlamada yardımcı bir araçtır. AİA yanıtlarını ölçmek için hassas, spesifik ve seçici analizlerin geliştirilmesi, monoklonal antikor tabanlı ilaçların etkinliğinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bu projede,kalitatif tayin yapabilen hızlı, ucuz ve kullanımı için özel bir eğitim gerekmeyen analiz sistemleri olan hasta başı test sistemleri ile antikor tespiti yapılması hedeflenmiştir.

FİZYOPRO

MUSTAFA KUTLU

ONLİNE OLARAK FİZYOTERAPİST , FİZİK TEDAİ DOKTOR , SAĞLIK PROFOSYONELLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN HASTALARIN VEYA SAĞLIKLI BİREYLERİN EGZERSİZ TAKİPLERİNİN YAPILDIĞI BİR PLATFORM KURMAKTIR.BU PLATFORM İÇERİSİNDE ULUSAL VEYA ULUSLARARASI UZMAN İLE BAĞLANTI KURULABİLECEK, GEREKLİ GÖRÜŞ ÖNERİ VE VE DÜŞÜNCELER MOBİL ORTAMLARDASAĞLANABİLECEKTİR.BU DURUM KİŞİLERİN EGZERSİZ ALIŞKANLIKLARININ ARTMASI VE OLUMLU FİZYOLEOJİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN SAĞLANMASI İLE İYİLEŞMEYE KATKI SAĞLAR. İŞ MODELLERİ OLUŞACAKTIR

Yüksek Performanslı Hücre Germe Cihazı Geliştirilmesi

NİLÜFER DÜZ

Bu projede birçok tipte hücre ve doku çalışmalarına uygun olan membran gerilimi temelli mekanik bir hücre germe cihazının geliştirilmesi planlanmıştır. Geliştirilecek bu cihaz gerçek zamanlı veri toplama sağlayan elektronik ve yazılım altyapısına sahip olacaktır. Çeşitli germe parametreleri uygulanarak özellikle rejeneratif tıp ve doku mühendisliği alanında geniş bir araştırma alanında birçok adhesiv hücre tipi ve dokusunda kullanılabilecektir.

DOKU YAPIŞTIRICISI ÜRETİMİ

NUMAN HODA

Projede sitotoksisitesi azaltılmış ve kullanım kolaylığına sahip siyanoakrilat bazlı doku yapıştırıcısının üretimi önerilmektedir. Projede önerilen çalışma sonucu çıkacak ürün piyasada bulunan muadil ürünlerden daha az toksik daha iyi iyileştirme ve daha kolay kullanılma potansiyeline sahip bir üründür.Proje başarıya ulaştığı taktirde piyasaya iç yaralarda da kullanım potansiyeline sahip bir yeni ürün çıkmış olacaktır. Ayrıca bu tür bir ürün ülkemizde üretilmemektedir.

ZENUYKU

OSMAN SAHİN

ZENUYKU, soluk alıp verme periyotlarını kişiye özgü akıllı bir bileklik yardımı ile hesaplar, Elde ettiği verileri hesaplayarak bir ışık yansıtır. Kullanıcılar, bu yansıyan ışık doğrultusunda nefes alışveriş verişlerini ışığın parlama(nefes al)ve sönme(nefes ver) senkron ederek doğal bir uykuya daha hızlı geçer. ZENUYKU yansıttığı bu ışık ile kullanıcının soluk alıp verme aralıklarını kontrol ederek uykuya geçiş için ideal seviyeye getirmektedir.

Hayvansız Biyoteknolojiye doğru - Afinite peptitlerin Yatay akış testlerinde kullanımı

OZLEM ERTEKİN

Proje kapsamında yeşil biyoteknoloji yaklaşımı ile ilk kez hayvan kullanımı gerektirmeyen ve plastik tüketimi azaltılmış tanı kitleri geliştirilecektir. Piyasada kullanılan tanı kitlerinde kullanılan pahalı ve hayvansal kaynaklı antikorlar, afinite pepetilerle ikame edilecektir. Geliştirilen bu moleküller yatay akışlı tanı kitlerinde yakalayıcı olarak kullanılacaktır.

ÖRME YATAK KUMAŞINDA FOTOKATALİTİK DEGRADASYON UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALARDA FOTOKATALİZÖRÜN (TİO2) AKTİVİTESİNİN ARTTIRILMASI

ÖZGE ÖZTÜRK

Nanoteknolojinin sağlamış olduğu özelliklerden yararlanılarak; çalışma kapsamında tekstil materyalinin fonksiyonları ile performanslarının geliştilerek tekstil sektörüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yatak kumaşı sektörüne Hidrotermal Yöntem ile sentezlenen nanoparçacıkların fotokatalizör olarak kullanıldığı Heterojen Fotokatalitik Degradasyon yöntemiyle yıkama işlemsiz kendi kendini temizleme, kötü kokuları giderme ve antibakteriyel özellikli yatak kumaşı geliştirilmesi ile amaçlanmaktadır.

Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihazı

RAŞİT AHISKA

Ortopedi ameliyatlar sonucunda insanların sakatlanması büyük bir sorun oluşturmaktadır. Dünyada ameliyat sonrası eklem tedavisi ve korunması için lokal hipotermia (LH) yöntemi uygulanmaktadır. Hipotermia, dokuların oksijen tüketimini azaltarak, eklemlerdeki şiddetli ağrıları ve ödemleri azaltmakta ve özellikle eklemlerin sakatlanmasından korumaktadır. Projede, Lokal Hipotermiayı gerçekleştirmek için Akıllı Termoelektrik Ortopedi Eklem Soğutucu Cihazının yapılmış ve test edilmiştir.

MOBIQU

SELCUK KOCHAN

Sıcaklık kontrollü paketleme sistemleri veya diğer adıya pasif termal kutular, özellikle sıcaklık hassasiyetli ürünler, aşı, ilaç ve biyoteknolojik ürünlerin hiç bir enerji kaynağı gerektirmeden tamamen pasif yöntemler ile taşınmasını garanti eden yüksek izolasyonlu kutulardır. MOBIQU olarak vakum yalıtım panelleri, faz değiştiren sıvılar, özel üretilmiş plasitk koruyucular, IoT tabanlı sıcaklık veri kayıt ve takip cihazını bir araya getiren bir sistem tasarladık.

Periferik Nöropatik Ağrı Tedavisine Yenilikçi Bir Yaklaşım: Pregabalin Yüklü Mikrokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

TANSEL ÇOMOĞLU

Pregabalin yeni nesil bir antikonvülzan olup, yetişkinlerde nöropatik ağrıda ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Projemizde, yüksek etkin madde yükleme etkinliğine sahip, çift emülsiyon çözücü difüzyon yöntemi ile pregabalin mikroküreleri hazırlanmış ve salım profilleri geliştirilmiş ve böylece günde üç kez kullanılan pregabalin kapsülleri yerine, pregabalinin günde bir kez kullanılacak formu hazırlanmıştır.

Ketoprofen İçeren Ağızda Hızlı Dağılan Tablet (ADT) Dozaj Şeklinin Geliştirilmesi

TANSEL ÇOMOĞLU

Projede, NSAI grubundan bir model etkin madde olan ketoprofen kullanarak ağızda hızlı dağılan tablet formülasyonlarının (ADT) hazırlanması ve bu formülasyonlar üzerinde yardımcı maddelerin etkisi araştırılarak bitmiş ürün özellikleri karşılaştırılmıştır. Tabletler, Ac-Di-Sol, Di-Pac, Mg-stearat, talk, Avicel PH 101 ve mannitol ile basılmıştır. Ac-Di-Sol, Avicel PH 101 ve mannitol ile hazırlanan F2 formülasyonunun bir dakikadan az sürede dağıldığı ve istenilen sertlikte olduğu tespit edilmiştir.

Saflaştırılan Karvakrolden Enkapsülasyon Yöntemi ile Doğal Antibiyotik Üretilmesi

TİMUR TONGUR

Bu çalışmada, ülkemizde üretilen ve yaygın bir şekilde baharat olarak tüketilen kekik bitkisinin içeriğindeki karvakrol etken maddesinin yüksek saflıkta elde edilmesi ve elde edilen bu ürünün lipozom enkapsülasyon yöntemi ile vücutta doğal bir antibiyotik ilacı olarak kullanıma sunulması amaçlanmaktadır. Nihai ürünün melek girişimci veya yatırımcı desteği ile ülkemizde yerli doğal antibiyotik ilacı olarak üretilmesi planlanmaktadır.

İNOCAP

TUĞBA OĞUZ

iNOcap; Pediatri kliniklerinde; hipoksik solunum yetmezliği, persistan pulmoner hipertansiyon, prematüre bebeklerde konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen solunum yetmezliğinde, bunun dışında; Covid19’a bağlı oluşabilen ARDS, SEPSİS gibi ağır hastalarda Solunma/Ventilasyon şeklinde, ayrıca tüm yara (genel/cerrahi/diabetik,vb…) tedavilerinde de Eksternal şekilde, kanser gibi tedaviler içinde umut olacaktır. iNOcap; Soğuk Atmosferik Plazma (Cold Atmospheric Plasma) teknolojisini kullanır.

Biyolojik Materyallerin Farklı Üç Katmanda Kehribar Kapsülünde Korunarak Saklanması

TUĞÇE ERGÜN

Günümüzde biyolojik materyaller sadece soğuk zincir ile muhafaza edilebilmektedir. Sürekli enerji tüketimi, taşımada güçlük ve bir enerji kesintisi sırasında tüm materyallerin bozulmasının yanı sıra kullanılan sıvı azot ise sürekli yenilenmesi gerektiğinden yetersiz ve doğaya salınımlarıyla zararlıdır. BIOMatrush ise kehribarın doğal koruyucu özelliğinden yararlanarak DNA ve hücrelerin doğal yapısını ve canlılığını bozmadan koruyan balmumu, kehribar ve PMMA'dan üç katmanlı kaplama sistemidir.

Akıllı Altın Nanoparçacıklar ile Kanser ve Tümör Hücrelerinin Radyolojik Görüntülenmesi ve Tedavisi

ÜMİT KARA

Kanser ve Tümör Hücrelerinin Tanı ve Tedavisi için Altın Nanoparçacıkları seçmem sebebimiz; sahip oldukları fotonik, elektronik, katalitik ve terapötik özellikledir. Sentezlerindeki yüksek çok yönlülük, özellikle boyut ve şekil özelliklerinin yanı sıra, örneğin fizorpsiyon, tiyol türevlerinin doğrudan kimyasal olarak absorpsiyonu ve bifonksiyonel bağlayıcılar veya spesifik afinite etkileşimleri yoluyla kovalent bağlanma ile yüzeysel işlevselleşme de iyi sonuçlar almamızdır.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAN ANALİZ YAZILIMI

YAĞIZ ALP YILMAZ

Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde hastalık teşhisi kan testi sayesinde gerçekleşir. Hastadan alınan numunenin parametrelerini doktor mesleki tecrübe ve bilgisine dayanarak değerlendirir, teşhisi koyar ve tedavi sürecini başlatır. Teşhis süreci oldukça zorludur. Yazılımımız sayesinde mikroskop görüntüleri incelenir. Hücre sayıları ve yoğunlukları, farklı kan hücreleri, hastalıklı yapılar,... gibi birçok parametre değerlendirilerek doktora rapor sunar.

EPİLEPSİ HASTALIĞININ TEŞHİS VE TAKİBİNİ YAPAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI BİLEKLİK

YASİN SÖNMEZ

Epilepsi hastalığının teşhis ve tedavisinde başarım, hastanın anemnezine bağlıdır. Projemiz bu ölçümlerin doğru yapılması verileri bir akıllı bileklik seviyesi indirgeyen donanım teknolojisinin yanında yapay zeka yazılımı ile epileptik/epileptik olmayan nöbetleri birbirinden ayıracak, hasta ile doktor arasında güvenli veri iletişimi sağlayacak, nöbet anında hasta ve hasta yakınlarını uyaracak ve NÖBET GELMEDEN 180 sn ÖNCE NÖBET GELDİĞİNİ HABER VEREN akıllı bir bileklik ve yapay zeka yazılımdır.

QUANTUM DOTS / NANOHYDROGEL COMPOSITE AS AN EFFICIENT THERANOSTICS FOR SIMULTANEOUS DIAGNOSIS AND THERAPY OF CANCER

ZAHRA R. NAVAZİ

Nanohidrojellerin (NHG) ve kuantum noktalarının (QD) kombinasyonu, floresans emisyon özelliğine sahip etkili bir ilaç taşıma sisteminin (DDS) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, anti-kanser ilacı yüklü QD/NHG kompoziti, kanserli hücrelerin eşzamanlı teşhisi ve tedavisi için etkili bir teranostik olarak uygulanabilir. Bu araştırmada, QD/NHG kompozit, sentezlendi ve MCF-7 hücrelerini daha verimli bir şekilde hedeflemek için MUC-1 aptamer ile konjuge edildi.

Antibakteriyel Özellikli Kalsiyumca Zengin Kendi Kendine Mineralize Olabilen Yeni Nesil Rezin Esaslı Pit ve Fissür Örtücü Geliştirilmesi

ZERİN YEŞİL ACAR

Bu proje ile Zn stabil ACP’nin ve yüzeyleri farklı coupling ajan/oranlarında modifiye edilen silika partiküllerinin matris içerisine ilave edilmesi sonucu rezin esaslı kompozit pit ve fissür örtücü geliştirilecek, üç nokta eğme ve basma dayanımı, su sorpsiyon ve çözünürlük özellikleri araştırılacaktır.Ayrıca Zn stabil ACP içeren yeni nesil bu örtücünün antibakteriyel özellik sergilemesi ve kendi kendine mineralize olabilmesi tüm mekanik, kimyasal ve fiziksel açıdan incelenmesi hedeflenmektedir.

Skolyoz Hastalığının Tespiti için Radyoaktif Yayılım Yapmayan Cihaz Tasarımı

ZİYA YILDIZ

Skolyoz, çocuk ve ergenleri etkileyen omurganın rotasyonu ve yanlara patolojik eğilme deformitesidir. Halk sağlığını etkileyen skolyoz, ölümcül bir hastalıktır. Teşhisi uzman hekim tarafından radyografik görüntülemede Cobb açısıyla konulur. Bu çalışmada radyoaktif yayılım yapmayan tıbbi cihaz tasarımıyla Cobb açısını tespit etmek amaçlanmaktadır. Tanı için arduino temelli cihaz geliştirilecektir.Cihaz radyasyona maruziyet yaratmadan genç popülasyonda hastalığın erken tanısını sağlayacaktır.